Visie op rente en euro – ECB klaar voor actie

door: Nico Klene

Visie op rente en euro - 2 juni 2014 - ECB klaar voor actie.pdf (138 KB)
Download

Rentevisie gewijzigd

Onze visie op de rente is gewijzigd: we verwachten dat de ECB deze week de rente gaat verlagen. Ook de lange rente zal daardoor in de nabije toekomst wat lager uitvallen dan we eerder aannamen. In het najaar en volgend jaar zien we de lange rente echter nog steeds langzaam oplopen.
Onze raming voor de euro is niet veranderd: geleidelijk wordt de munt wat zwakker ten opzichte van de dollar.

Komt de ECB eindelijk toch in actie?

De ECB heeft begin mei laten doorschemeren dat ze op 5 juni waarschijnlijk in actie gaat komen. We verwachten een kleine renteverlaging én een programma voor de aankoop van effecten die zijn gedekt door activa.

ECB-president Draghi heeft begin vorige maand laten door-schemeren dat de ECB op de vergadering van 5 juni het beleid verder zal versoepelen. De Bank zou er niet voor terugdeinzen om in juni in actie te komen, maar wilde eerst de eigen ECB-prognoses afwachten, die dan beschikbaar zijn. Dit leek te zijn ingegeven door de combinatie van de hardnekkig sterke euro en de lager dan verwachte inflatie. Volgens Draghi is de koers van de euro gezien de lage inflatie een grote zorg. (Een dure euro betekent immers dat onze invoerprijzen lager uitvallen waardoor de inflatie nog verder kan dalen.) Voor de ECB lijkt het vooruitzicht van lage(re) inflatie niet langer acceptabel. Draghi liet echter niet uit welke maatregelen ze zouden nemen. Maar onlangs heeft Draghi in een toespraak gezegd dat een renteverlaging het juiste middel zou zijn om een verkrapping van de financiële omstandigheden, bij¬voorbeeld als gevolg van de sterke euro, het hoofd te bieden. Een verlaging van de beleidsrente lijkt dan ook de voorkeur te hebben om de koers van de sterke euro te drukken. Wij verwachten een bescheiden verlaging (15 basispunten) van de herfinancieringsrente én van de depositorente. Dat is minder dan de gebruikelijke stappen van 25 bp (of een veelvoud daarvan). De depositorente wordt dan negatief (-0,15%).

Andere ECB-vertegenwoordigers hebben gezinspeeld op een breder pakket maatregelen. Wij verwachten dat naast de rente-verlaging er een aankoopprogramma komt van effecten die zijn gedekt door activa (Asset Backed Securities). Daarmee worden banken in staat gesteld nieuwe leningen te verstrekken.

De euriborrente kan door de renteverlaging van de ECB licht dalen.

Lange rente is al verder gedaald

Door de (verwachte) maatregelen van de ECB wordt de lange rente gedrukt. We hebben daarom onze ramingen voor de lange rente verlaagd. Wat niet is veranderd, is dat we de lange rente in het najaar en volgend jaar zie oplopen.

Vanwege onze gewijzigde inschatting van het beleid van de ECB hebben wij onze ramingen voor de rendementen op staatsobligaties naar beneden bijgesteld. We verwachten dat de lange rente – als de ECB inderdaad verruimende maat-regelen neemt – langer laag zal blijven. Dat is zichtbaar in onze lagere prognoses voor de lange rente in de komende kwartalen van dit en volgend jaar. Wél zien we de lange rente vanaf het najaar nog steeds oplopen. Dit weerspiegelt onze visie dat het economisch herstel wat steviger wordt. Bovendien denken wij dat de inflatie de komende maanden weliswaar nog iets verder afneemt, maar later dit jaar weer gaat oplopen. Dat leidt ook tot enige opwaartse druk op de rente.

Doordat de markten rekening houden met een renteverlaging zijn de lange rentes inmiddels al gedaald.

Gaat de eurokoers verder omlaag?

We handhaven onze voorspelling voor de euro/dollarkoers. Tegenover de waarschijnlijke komende stappen van de ECB staan verruimingsgezinde uitspraken van de Fed. Deze twee hebben tegengestelde effecten, die elkaar deels compenseren. Per saldo heeft de verwachte renteverlaging door de ECB tot een iets zwakkere euro geleid (USD 1,36 per EUR eind mei).
Deze beweging zal in de komende kwartalen verder gaan omdat sterkere economische cijfers in de VS steun zullen geven aan de dollar.