Stand van de Industrie – juni

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie - juni 2014.pdf (2 MB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste economische indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in juni. Deze presentatie wordt maandelijks geupdate. De hele presentatie kunt u hier downloaden en daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.

Ook in juni blijft de stand van de industrie gunstig. Ondanks dat de BBP verwachting voor de Nederlandse economie naar beneden is bijgesteld (door eenmalige factoren), blijven de meeste indicatoren voor de sector op groen staan. In de voorgaande editie stond het producentenvertrouwen nog op neutraal (= oranje), maar die hebben we aangepast naar groen gezien de opwaartse lijn in de indicator.stand juni In mei stabiliseerde de PMI index voor de verwerkende industrie nagenoeg: van 53,4 in april naar 53,6 in mei. Daarmee zijn de bedrijfsomstandigheden voor industriële ondernemers licht verbeterd. Ook deze maand droegen slechts 2 deelindicatoren van de PMI positief bij aan de totaalindex: de index productie (output) en werkgelegenheid. Van deze twee nam de index op productie het hardst toe.

pmi juni2Het feit dat de werkgelegenheid voor de tweede maand positief bijdraagt is gunstig: het huidige niveau van de vraag leidt tot expansie in productie-activiteit en daarmee zijn meer werknemers nodig. In eerste instantie zal de vraag naar nieuwe werknemers worden opgevuld met werknemers op een flexibel contract. Voor de 5e opeenvolgende maand zijn de nieuwe orders gedaald en heeft de index elke keer negatief bijgedragen aan de totaalindex. En dat is een unicum: nog niet eerder is de index zo vaak achtereen gedaald. De oorzaak zit vooral in de zwakke binnenlandse vraag: de onzekerheid is nog hoog en daardoor zijn ondernemers minder bereid om snel risicovolle projecten aan te gaan. De nieuwe exportorders namen weer toe in mei.prod juni De industriële productie neemt in april met 2,1% joj toe. Dit is een verbetering van 0,7%-punt ten opzichte van de productiegroei in maart. De productie nam wederom sterk toe in de basismetaalindustrie (met  13,0% joj), maar het tempo nam ten opzichte van de groei in maart wel af. De productietoename in de rubber- en kunststofindustrie accelereerde aanzienlijk in april: van 3,4% joj in maart naar 11,3% in april joj. De mondiale vraag naar kunststoffen groeit jaarlijks door, met name door de sterke vraag uit opkomende landen. De toenemende (internationale) concurrentie speelt deze branche echter parten. Dit geldt ook voor de chemische industrie, die de productiegroei in april op ongeveer gelijk niveau hield ten opzichte van maart. De totale omzet in de machine-industrie nam in april met 3% joj af, wat in schril contrast staat met de toename van 31% joj die in maart werd geregistreerd. De afname is vooral als gevolg van een krimp in de omzet uit het buitenland.