Op naar zelfsturende netwerken van ZP’ers?

door: Han Mesters

Trendrapport-ZP-er

De flexibele schil evolueert van een instrument voor het managen van ‘piek en ziek’ (uitzenden) naar een middel voor het genereren van innovatie en verandering. Ook in het ZP Onderzoek van FastFlex onder meer dan 1.000 zp’ers kwam naar voren dat ruim 74 procent van de zelfstandigen vindt dat externen voor grote veranderingen binnen organisaties zorgen.
In een latere fase wordt de flexibele schil een leerschool voor instituten. Ook dit fenomeen wordt zowel door bedrijven als zelfstandigen gedragen. Ruim 90 procent vindt namelijk dat organisaties kunnen leren van de flexibiliteit van zp’ers (zelfstandige professionals: ZP’ers met HBO+ opleiding). Veel bedrijven zijn dan ook bezig met het opzetten van (online) communities, omdat ze vaststellen dat de toegang tot (externe) professionals steeds belangrijker wordt, maar het steeds lastiger is hen te binden. Het gaat an veelal om hoog gekwalificeerde professionals in de disciplines HR, Finance en ICT. Specialisatie neemt steeds meer toe. Dat is een reden waarom het steeds minder interessant is een specialist in
vaste dienst te nemen: er is niet altijd werk voor een superspecialist bij een bedrijf waardoor het inefficiënt en te duur is.
Niet alleen inhurende bedrijven zijn op zoek. Ook bemiddelaars die kiezen voor het zogeheten impresario-model zoeken naar de magische formule om de relatie met hun ZP’ers te versterken.
Bestaande relaties en business-modellen staan onder druk. Het is dan ook tijd dieper in te gaan op nieuwe trends op de arbeidsmarkt en flexibilisering bij bedrijven.