Markt industriële metalen kent sterke prijsverschillen

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor - juni 2014.pdf (297 KB)
Download

• Recente prijsontwikkelingen laten een zeer gevarieerd beeld zien met extreme stijgers en dalers
• Marktomstandigheden zullen verbeteren de komende periode voor basismetalen
• De kans is klein dat we op korte termijn significante verbeteringen zullen zien in de staalsector

VS en EU herstellen, maar alle ogen gericht op China

Met de gunstige vooruitzichten voor de wereldeconomie neemt de onzekerheid bij investeerders en andere belanghebbenden in industriële metalen markten langzaam maar zeker af. We verwachten dat het herstel van de mondiale economie in de komende kwartalen zal versnellen en dat dit zal leiden tot nieuwe investeringen, een toename van de vraag naar nieuwe medewerkers door bedrijven en meer vraag naar industriële grondstoffen door eindgebruiker. De autoverkopen in Europa blijven toenemen en de bouwproductie herleeft. Daarnaast is het vertrouwen bij Duitse industriële fabrikanten verder aangesterkt, zijn Britse fabrikanten getuige van een maandelijks sterkere groei in zowel de binnenlandse als de buitenlandse orders, terwijl het herstel van de industriële productie in Frankrijk versnelling toont. Ondanks de goede cijfers zijn de risico’s op sommige fronten nog niet afgenomen, zoals de lage inflatie. Het scenario van te lage inflatie vormt een risico voor het niveau van de investeringen, omdat consumenten en bedrijven de uitgaven kunnen uitstellen in de hoop op toekomstig dalende prijzen. Wij verwachten echter dat de inflatie zal stabiliseren in de tweede helft van het jaar, mede dankzij het besluit van de ECB om de rente verder te verlagen. Een andere belangrijke factor achter het mondiale opleving is het door de VS ingeleide economische herstel. De Amerikaanse industriële activiteit is weer aan het verbeteren na de lange en strenge winter periode en bij ondernemers is momenteel een algemeen sentiment van optimisme over de economische vooruitzichten. Dit wordt ook weerspiegeld in de ISM Manufacturing PMI, die voor de vierde maand op rij stijgt en comfortabel boven de 50 neutrale grens blijft. Maar in dit stadium is de Chinese economie waarschijnlijk de meest belangrijke factor om op de voet volgen. Het land heeft een groot aandeel in de wereldwijde consumptie van industriële metalen (>40%), wat betekent dat wanneer in China een schok plaatsvindt, de metaalindustrie op zijn grondvesten zal staan te schudden. Hoewel de onzekerheid en risico’s nog hoog zijn voor de Chinese economie, wij verwachten dat de officiële Chinese groeidoelstelling dit jaar zal worden gehaald en dat China de nodige ondersteunende maatregelen zal nemen wanneer de economische cijfers blijven teleurstellen.

Prijzen ijzererts en cokeskolen dalen door teveel aanbod

prijzen juni monitorDe prijzen van de individuele industriële metalen laten sinds het begin van 2014 een zeer gevarieerd beeld zien. De prijs voor nikkel is zeer sterk toegenomen, terwijl de prijs voor ijzererts en cokeskolen aanzienlijk zijn afgenomen. En terwijl de prijzen voor koper (-6%) en de wereldwijde staalprijs (-2%) zijn gedaald in dezelfde periode, namen de prijzen van aluminium en zink toe. Het buitenbeentje is uiteraard de nikkelprijs, met een stijging van bijna 38% sinds 1 januari. Maar de reden voor deze prijsstijging is duidelijk: het exportverbod op onverwerkt materiaal uit Indonesië zal waarschijnlijk leiden (althans in de ogen van veel beleggers) tot toekomstige tekorten, waardoor de speculatieve vraag wordt aangemoedigd en dat leidt tot hogere nikkelprijzen. Maar de reden van de sterke daling bij ijzererts en cokeskolen is wellicht interessanter. Gedreven door China’s sterke vraag naar cokeskolen (in de periode 2008-2013) en ijzererts (in de periode 2003-2013) hebben veel grondstofrijke landen zwaar geïnvesteerd in hun mijnsector. Maar deze explosieve stijging in de grondstofinvestering heeft geleid tot een (te) sterke toename van het aanbod door de jaren heen, waarvan het volledige effect nu aan de oppervlakte komt. Ondanks het feit dat China de import van ijzererts in de eerste vier maanden van dit jaar al met 20% op jaarbasis zag toenemen, wordt de druk van overaanbod teveel voor de ijzerertsprijs. De daling van de ijzerertsprijs is begin dit jaar ingezet en versnelde op het moment dat de China Banking Regulatory Commission (CBRC) maatregelen aankondigde om de financiering deals met ijzererts als onderpand aan te pakken. De markt verwachte een explosieve toename op termijn van het aanbod en met dit vooruitzicht begon de ijzerertsprijs zijn pad neerwaarts. Naar ons idee is deze prijsreactie enigszins overdreven, aangezien de totale hoeveelheden ijzererts die aan de financiële deals zijn gekoppeld relatief laag is. De prijs voor cokeskolen heeft ook aanzienlijke verliezen geleden sinds het begin van 2014 en daalden met bijna 19%. Hoewel de internationale kolenmarkt in slechte staat verkeerd, is de cokeskolenprijs – van topleverancier Australië – min of meer stabiel gebleven sinds medio maart. Bij de grootste importeur van cokeskolen, Japan, steeg de ingevoerde hoeveelheden cokeskolen met 9% joj in het eerste kwartaal. Maar bij de tweede grootste importeur, China, daalde de invoer echter met 25% joj in dezelfde periode. Chinese staalfabrieken zijn, in de huidige marktomstandigheden met zwakkere binnenlandse staalprijzen en beperkte beschikbaarheid van krediet, meer geneigd cokeskolen uit eigen land te kopen, aangezien de binnenlandse prijzen nog steeds afzwakken door overvloedig aanbod. Daardoor is er nog slechts weinig Chinese belangstelling voor nieuwe buitenlandse orders.

Gevarieerd beeld in de basismetaalmarkten

basismetalen juni monitorVanwege gunstigere mondiale economische omstandigheden, de afnemende voorraden (voor aluminium, koper en zink) en de goede vooruitzichten voor eind gebruikende sectoren, zullen de meeste basismetaalmarkten verbeteren in de komende drie maanden. Daarom voorzien we een bescheiden winst voor de prijzen van aluminium, koper en zink. De basismetalen staan nu echter onder druk vanwege een onderzoek in China naar frauduleuze praktijken, waarbij metaalgrondstoffen meerdere malen als onderpand zijn gebruikt. China zou dit perspectief verder kunnen verstoren, mocht de vraag naar basismetalen onverwacht afnemen door verslechterende omstandig-heden in de industrie of verdere beperking van de liquiditeit. Gezien onze huidige prognoses, hebben we onze 3 maands vooruitzicht op basismetalen licht verhoogd of stabiel gehouden, maar onze gemiddelde prognose voor 2014 ongewijzigd gelaten. We verwachten dat de Chinese economie veerkracht zal tonen, gezien de verbeterende data voor de verwerkende industrie. Hiermee zal de vraag naar basismetalen gunstig blijven. In het geval van aluminium zijn de omstandigheden nog steeds verontrustend (met grote voorraden, overcapaciteit en beperkte afbouw van capaciteit). In de kopermarkt is de onzekerheid toegenomen door het onderzoek naar frauduleuze praktijken in de haven naar Qingdao. Hierdoor is de volatiliteit in de koperprijs toegenomen. De zinkmarkt ziet er fundamenteel steeds beter uit. De voorraden dalen gestaag, maar de vraag blijft of deze afname uit het LME systeem echt zijn weg vindt naar metalen eindgebruikers. In ieder geval is het sentiment goed en is het perspectief voor de zinkmarkt veelbelovend.

Voor de volledige analyse kunt u de publicatie downloaden.