Macro Weekly – Misleidend signaal Amerikaans BBP

door: Nick Kounis , Aline Schuiling , Roy Teo

Macro Weekly - 30 juni 2014 - Misleidend signaal Amerikaans BBP.pdf (315 KB)
Download
  • Big Picture: Het Amerikaanse BBP is in het eerste kwartaal sterk gedaald, maar dit lijkt een vertekend beeld te geven: de meeste cijfers wijzen erop dat de Amerikaanse economie juist aan kracht wint. Enquêtes naar het ondernemersklimaat leverden wat minder gunstige uitkomsten op in juni. Dit onderstreept dat het economisch herstel bescheiden blijft, al zou de groei geleidelijk moeten aantrekken. Verder heeft de BoE directe maatregelen genomen om de huizenmarkt en hypotheekverstrekking te beteugelen. Door dergelijke macroprudentiële maatregelen neemt de noodzaak af dat de rente agressief moet worden verhoogd om onevenwichtigheden voorkomen.
  • Rente: De rendementen op staatsobligaties zijn vorige week in de hele eurozone verder gedaald. Speculatie over grootschalige kwantitatieve verruiming door de ECB lijkt de belangrijkste factor, hoewel de stijging van de inflatie in Duitsland later in de week wat roet in het eten gooide. Wij verwachten niet dat de ECB uiteindelijk kiest voor kwantitatieve verruiming. Dit zou, in combinatie met een doorzettend herstel van de economie, ertoe moeten leiden dat de rendementen van staatsobligaties van de kernlanden later dit jaar gaan stijgen.
  • Valuta’s: Door meevallende cijfers had de USD aanvankelijk de wind in de zeilen. Later in de week ging de winst weer verloren toen bleek dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal sterker is gekrompen dan verwacht. De lage volatiliteit van de valutamarkten en de hogere olieprijzen steunen nog steeds munten die aantrekkelijk zijn als financieringsvaluta in carry trades, en munten van landen die netto-exporteur van olie zijn. Doorgaans is de volatiliteit van de valutamarkten in de zomermaanden laag. En zeker dit jaar omdat de Fed en de ECB op korte termijn hun gematigde toon waarschijnlijk niet veranderen. Carry trades blijven de komende maanden dan ook vermoedelijk in zwang.

140630_WeeklyNL_tabel