Macro Weekly – ECB klaar om in actie te komen

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele , Roy Teo

Macro Weekly - 2 juni 2014 - ECB klaar om in actie te komen.pdf (1 MB)
Download

Big Picture: Het nieuws van afgelopen week dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal sterker is gekrompen dan voorzien, roept twijfels op over onze gematigd optimistische visie. Toch blijven wij bij ons standpunt dat de wereldeconomie de weg omhoog is ingeslagen en dat het herstel doorzet. Deze week belooft erg interessant te worden: de ECB maakt bekend wat ze gaat doen om deflatie af te wenden. Het wordt ook boeiend om te zien hoe de financiële markten daarop reageren.

Rente: Wij verwachten dat de ECB deze week komt met een bescheiden pakket maatregelen: verlaging van de beleidsrentes, een ABS-aankoopprogramma en verlenging van volledige toewijzing op ECB-leningen tot 2016. Grootschalige kwantitatieve verruiming lijkt er niet in te zitten en in ons basisscenario gaan wij daar ook niet van uit. ECB-president Draghi zal waarschijnlijk opnieuw zijn bezorgdheid uitspreken over het risico dat er zich een negatieve spiraal ontwikkelt tussen lage inflatie, dalende inflatieverwachtingen en beschikbaarheid van krediet. Verder denken wij dat de inflatie nog wat verder zal dalen. Dit alles wijst erop dat de lange rente ook de komende paar maanden laag blijft.

Valuta’s: Het was vorige week rustig op de valutamarkten, maar dit zou wel eens de stilte voor de storm geweest kunnen zijn. De ECB-vergadering, wereldwijde PMI-cijfers en het Amerikaanse banenrapport zullen de valutamarkten deze week duidelijker richting geven. Wij verwachten dat de USD aan het eind van de week aan de winnende hand zal zijn, gesteund door sterkere Amerikaanse macrocijfers en een verruimingsgezinde ECB. De EUR/USD beweegt zich richting ons koersdoel van 1,35 voor eind juni.