ECB: breed pakket maatregelen

door: Nick Kounis , Aline Schuiling

140606 - ECB.pdf (108 KB)
Download
  • ECB verlaagt zowel herfinancieringsrente als depositorente met 10bp; depositorente is nu negatief
  • Breed pakket onconventionele maatregelen om bancaire kredietverlening te steunen
  • Verdere renteverlagingen en grootschalige QE niet verwacht ondanks verlaagde inflatieprognose

Negatieve depositorente

De ECB heeft de refirente en de depositorente met 10bp verlaagd. De refirente bedraagt nu 0,15% en de depositorente is voor het eerst negatief (-0,10%). Tijdens de persconferentie liet ECB-president Mario Draghi doorschemeren dat de rente niet verder wordt verlaagd. De ondergrens is volgens hem nu bereikt. Verder heeft de ECB de indicatie van het toekomstig rentebeleid aangepast: “de rente blijft gedurende een langere periode op het huidige niveau” in plaats van “huidige niveau of lager”. De renteverlaging was grotendeels in overeenstemming met de verwachtingen maar het pakket onconventionele maatregelen dat werd aangekondigd, bevatte een breder scala aan initiatieven dan verwacht.

Breed pakket onconventionele maatregelen

De ECB maakte een aantal onconventionele maatregelen bekend om het functioneren van het transmissiemechanisme van het monetaire beleid te verbeteren en de kredietverlening door banken te stimuleren. Via een aantal gerichte langer lopende herfinancieringstransacties (TLTRO’s) kunnen banken een bedrag gelijk aan 7% van hun per 30 april 2014 uitstaande kredietportefeuille in de niet-financiële private sector (exclusief hypotheken) lenen bij de ECB. Dit komt in eerste instantie neer op circa EUR 400 mld. De looptijd van de TLTRO’s is vier jaar en de rente blijft gedurende de hele looptijd gelijk aan het refitarief op het moment van opname plus een opslag van 10bp. De eerste twee TLTRO’s zijn gepland voor september en december 2014. Gehoopt wordt dat de TLTRO’s een positief effect hebben op de bancaire kredietverlening, met name in de perifere eurolanden waar de bankensector het nog moeilijk heeft. Het rendementsverschil tussen perifere en Duitse staatsobligaties daalde sterk na de bekendmaking. Om de bancaire kredietverlening te steunen besloot de ECB ook de voorbereidingen voor een ABS-programma te versnellen. De ECB overweegt in dit kader de aankoop van “eenvoudige en transparante” Asset Backed Securities (ABS), waarbij leningen aan de niet-financiële private sector als onderpand dienen. Dit kan de nu sluimerende ABS-markt nieuw leven inblazen en banken ertoe aanzetten om nieuwe leningen te verstrekken terwijl zij gelijktijdig hun balans kunnen verkorten.

Maatregelen om liquiditeit te verruimen

De ECB heeft besloten om de volledige toewijzing (onbeperkte liquiditeit tegen geschikt onderpand) van basisherfinancierings-transacties te verlengen van medio 2015 naar eind 2016. Verder wordt de wekelijkse sterilisatie van het SMP-programma voor de effectenmarkten opgeschort. Hierdoor komt circa EUR 120 mld aan extra liquiditeit beschikbaar en dit zou de interbancaire rentetarieven moeten drukken. De EONIA kan zich dan richting nul bewegen en de driemaands Euribor zal rond 0,1% komen te liggen. Dit is nog niet volledig ingeprijsd op de markt voor interbancaire futures.

140606 - ECB

Inflatieprognose naar beneden bijgesteld, geen QE

De ECB verwacht nu dat de inflatie dit jaar uitkomt op 0,7% (was nog 1,0% bij de prognose in maart), in 2015 op 1,1% en in 2016 op 1,4%. In het vierde kwartaal van 2016 is de inflatie opgelopen tot 1,5% maar dit ligt nog altijd onder het doel van onder maar dicht bij 2%. Ondanks de verlaagde prognose lijkt de ECB nu niet bereid meer te doen. Grootschalige kwantitatieve verruiming (quantitative easing – QE) zit er voorlopig niet in. Draghi sluit QE echter niet volledig uit, want de ECB zou “meer doen indien nodig” en QE behoort zeker tot de onconventionele instrumenten die de ECB zou kunnen inzetten. Draghi benadrukte echter dat het huidige pakket al “zeer omvangrijk” is en de inflatie weer zal aanwakkeren richting 2%.