Denk en acteer vooral als value-center

door: Bart Banning

 

Beeldbank_Transport_shutterstock_70984123Waar staat de sector transport en logistiek en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Bart Banning (ABN Amro) en Arthur van Dijk (Transport en Logistiek Nederland) werken heel dicht op de praktijk en geven hun visie.

 

 

Hun visie in het kort: “ De uitvoering in de logistiek is en blijft key, echter steeds belangrijker wordt het bedenken van slimme logistieke oplossingen. Het is de kunst beide competenties, denken en doen, te combineren. Daarnaast zijn bedrijven steeds afhankelijker van digitale informatie. In de totale keten stroomt enorm veel informatie die niet wordt gebruikt. De overgang van het beheren van data naar het beheersen van data moet worden gemaakt. Dit verhoogt het logistieke rendement van organisaties.”

Volgens beide heren krabbelen we langzaam op uit de crisis. De laatste jaren is het mes in de transportsector wel tot op het bot gegaan. Volgens Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN), kijkt het buitenland desondanks vol bewondering naar ons. “In de diverse belangrijke internationale rankings nemen we topposities in. Hoe raar het ook klinkt, dit lijkt een goed moment om te oogsten. We kunnen de wereld bevestigen dat Nederland niet voor niets zo goed scoort. De concurrentie neemt toe. Onze kennis en kracht wordt gekopieerd. Landen en regio’s stappen in waar wij op dit moment staan en willen het vanaf dat punt nog beter doen. Met die ontwikkelingen moeten we rekening houden en goed op inspelen.”

Sterk fundament
Volgens Bart Banning, sector banker transport en logistiek van ABN Amro, is het fundament onder de sector transport en logistiek in Nederland sterk. “Ons ‘huis’ staat, maar we moeten ons best blijven doen. De kracht moet uit samenwerking komen. We moeten efficiënter gaan opereren. Samenwerken, uitwisselen, kennisinstellingen inschakelen, sneller schakelen. We hebben op diverse fronten prachtige plannen liggen. Het gaat er om hoe we die initiatieven operationeel uitvoeren.”

Belangrijke impuls
Een nieuw digitaal platform kan de innovatieve kracht van de sector een belangrijke impuls geven. Arthur van Dijk is daarvan overtuigd. “Er moet een platform komen waarop alle betrokken partijen plug-and-play kunnen inloggen. Iedereen kan zien wat er logistiek gebeurt en welke mogelijkheden er zijn. Het gaat er om hoe je het logistieke proces inricht. In dat verband spreek ik vaak van de fysieke en virtuele wereld. Voor Nederland liggen daar kansen. Ook als het gaat om export van deze kennis en kunde.”

Partnership
Volgens Bart Banning zijn er nog veel meer voordelen te behalen. “In de toekomst gaat het niet zozeer om het besparen van kosten, maar veel meer om de waarde die je elkaar als bedrijven kunt toevoegen. Denk en acteer vooral als valuecenter. Die waardetoevoeging houdt bijvoorbeeld in dat je dichter tegen de verlader aan gaat zitten. De verlader wil weten waar, wanneer en hoe lang hij een voorraad aan moet houden, de logistiek dienstverlener denkt daarin mee en vooruit Dat partnership is een van de antwoorden voor de komende jaren. Dit versnelt innovatie en optimaliseert de gehele keten.”

Niet makkelijke, maar wel leuk
Arthur van Dijk voorziet voor de toekomst een vierdeling in de wereld van transport en logistiek. “Bedrijven die heel specifiek internationaal opereren in een eigen nichemarkt. Daarnaast heb je drie lagen: hele grote bedrijven, middelgrote en kleine. De hele grote werken bijvoorbeeld in nauwe afstemming voor en met de grote retailers. Bij de middelgrote ondernemingen zie ik samenwerkingen ontstaan. Ze nemen in de verticale keten steeds meer taken over en in de horizontale keten gaan ze samenwerken met collega’s. De kleinere ondernemers verhuren zich steeds vaker in de flexibele schil. Scherp kunnen acteren en daar nu al op inspelen zijn daarvoor wel belangrijke voorwaarden.”

Voor het benutten van de kansen moeten de ondernemers in de transport en logistiek volgens Bart Banning nu wel achter het stuur gaan zitten. “Achterover leunen kan niet. Ga op zoek naar de kansen voor je bedrijf en vul ze in. Daar moet, vooral vanuit een strategische insteek, meer effort in worden gestoken. Transport en logistiek is geen makkelijke wereld om in te ondernemen, maar wel een hele interessante.”

Dit is een interview uit de uitgave van Mediaplanet “Maritiem en Logistiek” en is gedistribueerd op 19 juni door Het Financieele Dagblad

www.nederlandlogistiek.com