Agrarische sector vaart eigen koers

door: Frank Rijkers

Prognose-update-agrarisch-juni2014.pdf (430 KB)
Download

De agrarische sector lijkt zich relatief weinig van de crisis te hebben aangetrokken. De geproduceerde volumes zijn tijdens de crisisjaren structureel gestegen, met uitzondering van 2010. De waardeontwikkeling vertoonde in deze periode een wisselend beeld, veelal ingegeven door wisselende weersomstandigheden. Wat zijn de verwachtingen voor de agrarische sector? En welke factoren spelen hierbij een belangrijke rol? In deze sectorprognose voor de agrarische sector krijgt u op deze vragen een antwoord.