Weekly Valuta’s – Dollar: tussen economische hoop en politieke vrees

door: Georgette Boele , Roy Teo

De Amerikaanse dollar ondervond opwaartse druk van veel beter dan verwachte arbeidsmarktcijfers. De kans dat de Fed de rente in 2015 verhoogt, is hierdoor iets toegenomen. De winst van de dollar ging snel weer verloren door de oplopende spanningen in Oekraïne, die de rendementen op Treasuries drukten. Scandinavische valuta’s deden het goed dankzij sterke binnenlandse cijfers. De valutaire volatiliteit nadert de lage niveaus van vóór de crisis. Dit weerspiegelt vooral de zoektocht naar rendement en is gunstig voor de euro vanwege de vraag naar perifere obligaties. De valuta’s van opkomende landen profiteerden van carry trades.

Dollar zit klem tussen tegengestelde stromen

De dollar kende een wisselende week. Na het meevallende arbeidsmarktrapport won de munt terrein. Door dit rapport is de kans dat de Fed de rente in 2015 verhoogt, licht toegenomen en zijn de rendementen op Treasuries gestegen. De escalatie in Oekraïne drukte vervolgens de rendementen op Treasuries en de koers van dollar. Het Britse pond (GBP) deed het beter dan zowel de euro als de dollar. Dat kwam door meevallende macrocijfers, die voeding gaven aan speculatie over een renteverhoging door de Britse centrale bank (BoE). Uitblinkers qua koersstijging waren vorige week de Zweedse kroon (ondanks verruimingsgezinde uitlatingen van een functionaris van de centrale bank) en de Noorse kroon: beide munten werden gesteund door sterke detailhandelscijfers. Ondanks signalen van de centrale bank (BoJ) dat verdere monetaire verruiming op de korte termijn niet waarschijnlijk is, was de Japanse yen (JPY) uit de gunst. Dat kwam door het positieve sentiment onder beleggers en de geringe valutaire volatiliteit (hoewel ook hier de berichten uit Oekraïne op vrijdag voor een beperkte omslag zorgden).

De BoJ verwacht nog steeds dat de kerninflatie (excl. omzetbelasting) versnelt naar 1,9% en 2,1% in begrotingsjaar 2015 en 2016. Hierdoor is de kans toegenomen dat de BoJ langer wacht met verdere verruiming van haar beleid dan wij voorspellen (medio 2014). De markt verwacht steeds duidelijker dat de volatiliteit van de yen afneemt. Dat wijst erop dat marktpartijen de kans op ingrijpen door de BoJ in de komende maanden lager inprijzen dan voorheen.

Wij verwachten dat de ECB, de BoE en de Australische centrale bank (RBA) hun monetair beleid deze week niet wijzigen. Als de euro sterk blijft, zal de ECB volgens ons in juni wel in actie komen. De RBA zal naar verwachting bevestigen dat de recente kracht van de Australische dollar (AUD) de herschikking van de economie zal vertragen en de inflatie onder neerwaartse druk zal zetten.

 

 

Valutaire volatiliteit nadert lage niveau van vóór crisis …

Zoals vorige week al opgemerkt, is de volatiliteit op de valuta-markten zeer laag. Onze volatiliteitsindex voor ontwikkelde markten nadert de lage niveaus van 2007, ondanks de onzekerheid rond opkomende markten, de spanningen tussen Rusland en Oekraïne en de afbouw van monetaire stimulering door de Fed, gevolgd door renteverhogingen in 2015. In dit zeer lage niveau komt vooral de perceptie tot uitdrukking dat de systeemrisico´s zijn afgenomen en het zoeken naar rendement bij beleggers weer prioriteit heeft. Tegen deze achtergrond heeft de euro het goed gedaan, vooral door de aantrekkelijke spreads tussen kern- en perifere landen. Deze bieden sinds 2013 steun aan de euro.

Ironisch genoeg hebben het vooruitzicht van verdere monetaire verruiming door de ECB en het nog altijd accommoderend beleid van de BoJ perifere obligaties juist nog aantrekkelijker gemaakt en het effect van de verwachte kwantitatieve verruiming op de euro geneutraliseerd. De vraag is of beleggers via perifere obligaties de euro blijven steunen. De fundamentele factoren zijn nog positief maar het proces is inmiddels ver gevorderd. Het werd bovendien gestimuleerd door de verwachting dat de ECB zou overgaan tot grootschalige kwantitatieve verruiming. Dit is inmiddels zeer onwaarschijnlijk.

… maar omslag in komende maanden ligt voor de hand

Sinds 2010 is de gemiddelde volatiliteit van de valuta´s van de ontwikkelde landen in mei en juni hoger geweest dan in april. Dit kwam door risicoaversie na nieuwe ontwikkelingen rond de staatsschuldencrisis in Europa en het monetair beleid van de Fed. Vóór 2010 nam de volatiliteit na april juist verder af. Wij schatten in dat de volatiliteit in de komende maanden toeneemt. Ten eerste naderen de volatiliteitsverwachtingen voor de euro en de yen het laagste niveau in tien jaar. Ten tweede blijven het tijdstip en de specifieke invulling van monetaire beleidsmaatregelen door de ECB en de BoJ onzeker. Ten derde ligt de marktconsensus dat de Amerikaanse economie met 3% is gegroeid in het tweede kwartaal, onder onze prognose van ruim 4%. De kans dat de Fed de monetaire teugels volgend jaar eerder zal aanhalen dan op dit moment is ingeprijsd, zal de volatiliteit op de valutamarkten verhogen. En tot slot kunnen de spanningen tussen Rusland en Oekraïne verder escaleren.

 

Opnieuw goede week voor valuta´s opkomende markten

Doordat beleggers vooral oog hadden voor hoger rendement, deden de meeste valuta´s van de opkomende markten het goed. De Zuid-Afrikaanse rand werd niet negatief beïnvloed door de onzekerheid over de verkiezingen. De munt had de wind in de zeilen doordat de rente mogelijk eerder wordt verhoogd dan tot nu toe verwacht. De renteverlaging door de Hongaarse centrale bank was alom verwacht en schaadde daardoor de forint niet. De Braziliaanse real werd geremd door politieke onzekerheid en budgettaire ontwikkelingen. De Zuid-Koreaanse won profiteerde van een groter dan verwacht overschot op de lopende rekening. Wij verwachten niet dat de winst duurzaam is: als de yen in de komende maanden zwakker wordt, zal de centrale bank waarschijnlijk maatregelen nemen om een verdere stijging van de won tegen te gaan. Bovendien gaan wij ervan uit dat het overschot op de lopende rekening later dit jaar afneemt in lijn met de prognose van de centrale bank.

 

De stemming rond de Chinese yuan bleef vorige week kwetsbaar maar wij zijn nog altijd positief. Voorlopende indicatoren wijzen op een groeiversnelling in de komende maanden. De Chinese regering geeft duidelijk aan door te gaan met hervormingen en de economie te steunen. Bovendien denken wij dat de kapitaalinstroom in China in april waarschijnlijk verder is afgenomen. Dit vergroot de kans dat de centrale bank (PBoC) haar initiatieven om de yuan in waarde te doen dalen, zal stopzetten. Het doel om beleggers waarschuwen dat de yuan een eenrichtingsgok is, is immers bereikt. Het sentiment voor de yuan blijft op de korte termijn zwak en een koers van 6,30 tegenover de USD komt in zicht. Toch blijven wij voorzichtig optimistisch. Wij verwachten dat de yuan later dit jaar, wanneer de economische groei aantrekt en het optimisme toeneemt, zal appreciëren richting 6,05 tegenover de dollar.