Visie op rente en euro – ECB staat meer open voor verruiming

door: Nico Klene

140501-Visie op rente en euro - ECB staat meer open voor verruiming.pdf (136 KB)
Download

Onze visie op rente en de euro is niet gewijzigd: de lange rente zal in de loop van het jaar waarschijnlijk oplopen en de euro wordt geleidelijk zwakker ten opzichte van de dollar.

Blijft de ECB afwachten?

Opnieuw maakte de ECB begin vorige maand pas op de plaats met het monetaire beleid. Maar de Bank heeft wel aangegeven meer open te staan voor monetaire verruiming.

Later in april kwam ECB-president Draghi daar op terug. Hij zei dat de ECB bereid is zowel conventionele als onconventionele maatregelen te nemen om het risico van een langdurig lage inflatie het hoofd te bieden. De ECB denkt nog steeds aan conventionele beleidsmaatregelen, zoals een verdere renteverlaging of nieuwe liquiditeitsinjecties. Wat betreft de mogelijkheid van grootschalige kwantitatieve verruiming (zoals we bijvoorbeeld in de VS hebben gezien) liet Draghi doorschemeren dat een dergelijk programma pas echt in beeld komt als de economische vooruitzichten aanzienlijk verslechteren. Daar gaan de ECB en wij niet van uit. Wij verwachten dan ook niet dat de ECB voor een dergelijke verruiming zal kiezen. Waarschijnlijker lijkt ons dat zij kiest voor een programma van kredietverruiming van beperkte omvang (circa EUR 60 mld) op basis van de aankoop van Asset Backed Securities (ABS – dat zijn door activa gedekte effecten).

De ECB gaat ervan uit dat de inflatie later dit jaar weer wat gaat oplopen. Na de daling naar 0,5% steeg de inflatie in april weer naar 0,7%. We denken echter dat de inflatie voorlopig laag zal blijven door de sterke euro en de forse overcapaciteit in de economie. Ook de voedsel- en energieprijzen kunnen nog wat dalen. Dat brengt een ABS-programma dichterbij.

Een verdere renteverlaging is niet ons hoofdscenario. Maar als de euro sterker wordt of als de euriborrente teveel verder oploopt, is een renteverlaging door de ECB denkbaar.

Wat gaat de lange rente doen?

Wij denken dat in de loop van het jaar de rente in de VS duidelijk zal oplopen wanneer de Amerikaanse economie de gevolgen van het slechte winterweer van zich afschudt en flink aan kracht wint. De Duitse lange rente lijkt minder te gaan stijgen door de lage inflatie in de eurozone en de speculatie over verruimende maatregelen door de ECB.

Wij denken nog altijd dat de wereldeconomie gaat aantrekken en dat er een einde komt aan de periode van afnemende, lage inflatie. Bovendien zullen tegen het einde van het jaar de verwachte renteverhogingen door de Fed ingeprijsd worden, terwijl de ECB vermoedelijk niet zal overgaan tot grootschalige kwantitatieve verruiming.

 

In de voorbije maand zijn de lange rentes (tienjarig) in Nederland en Duitsland heel licht gedaald. Verruimingsgezinde uitspraken van de ECB deden de rente wat dalen. Verder is er door de onzekere situatie rond Oekraïne vraag naar (veilige) staatsobligaties van onder meer de VS, Duitsland en Neder¬land. Daarvan gaat neerwaartse druk op de rente uit. Enige opwaartse druk op de rente was er doordat de economische cijfers voor de eurozone (o.a. de inkoop¬managersindices en het Duitse ondernemersvertrouwen) beter waren dan verwacht. Maar teleurstellende cijfers uit China wakkerden de vrees aan dat de Chinese economie te snel vertraagt. Dat oefende neerwaartse druk uit op de rente.

Vanwege de daling van de rente in de afgelopen weken én de verruimingsgezinde geluiden van centrale banken hebben wij onze prognoses voor de nabije toekomst voor de tienjarige rentes heel licht verlaagd.

Blijft de euro sterk?

Hoewel de euro sterk bleef, verwachten we dat de munt in de komende maanden zwakker gaat worden ten opzichte van de dollar. De euro werd wat sterker door gunstige economische cijfers in de eurozone. Uitspraken van ECB-president Draghi over verruimende maatregelen remden de waardestijging van de euro echter af. We gaan uit (zie boven) van bescheiden maatregelen. Verder verwachten wij dat sterkere economische cijfers in de VS steun gaan geven aan de dollar.