Stand van de Industrie – mei

door: Casper Burgering

Stand van de Industrie mei 2014.pdf (2 MB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste economische indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in mei. Deze presentatie wordt maandelijks geupdate. De hele presentatie kunt u hier downloaden en daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.

De stand van de industrie is in mei blijft positief. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste indicatoren samengevat, inclusief een duiding over de marktomstandigheden. In het overicht zijn 6 zgn. ‘foreward looking’ elementen opgenomen (groene stip) en 6 indicatoren die de actuele stand van zaken weergeeft (blauwe stip).stand mei

 

Ondanks dat de stand van de industrie nog gunstig is, nemen de zorgen mondjesmaat toe. De Nederlandse economie kromp met 1,4 op kwartaal basis en dit zal zijn effect hebben op het algemeen vertrouwen bij producent en consument, ook al wordt een groot deel van de krimp toegeschreven aan de scherpe daling van het gasverbruik (tijdens de milde winterperiode). Ook is de PMI in april wederom gedaald: van 53,7 in maart naar 53,4 in april. Een lichte daling van 0,3 indexpunten weliswaar, maar toch is de ontwikkeling op sommige deelindicatoren afwijkend.pmi mei

Slechts 2 deelindicatoren van de PMI droegen in april positief bij aan de totaalindex: de index voorraad ingekocht materiaal en werkgelegenheid. Van deze twee nam de index op werkgelegenheid het hardst toe en dat is positief: de huidige expansie in activiteit heeft tot gevolg dat meer werknemers nodig zijn. De sterkste krimp viel ten deel aan de nieuwe orders en de productie, die samen het merendeel van de totaalindex vormen. Opvallend hier is dat beide indexen voor de 4e opeenvolgende maand zijn gedaald en elke keer negatief hebben bijgedragen aan de totaalindex. Bij een 5e opeenvolgende daling van de nieuwe orders index (wat nog niet eerder is voorgekomen in de hele historie van de reeks) zijn er redenen om meer zorgen te maken over de fundamentele ontwikkelingen binnen de sector industrie. Maar dat zal pas bekend zijn op maandag 2 juni.

De productiegroei in maart komt uit op 1,4% joj. Hiermee is de productie in de sector in het eerste kwartaal van 2014 gemiddeld toegenomen met 3,3% op jaarbasis.prod mei

In historisch perspectief valt deze groei tegen, aangezien het eerste kwartaal doorgaans een goede periode is waarin de industrie te maken krijgt met aantrekkende activiteit. Ten opzichte van het eerste kwartaal uit 2012 en 2013 is het echter een aanzienlijke verbetering. In de basismetaalindustrie nam de productie in maart het hardst toe. In Q1 2014 nam de productie in deze branche al toe met gemiddeld 11,2% op jaarbasis. Dit legt in ieder geval al een stevige basis voor de rest van het jaar. Daarbij komt dat, gemiddeld genomen, de productie in het tweede kwartaal voor deze branche doorgaans nog verder accelereert, om vervolgens in de tweede helft van het jaar af te zwakken. De totale omzet in de industrie steeg in het eerste kwartaal van 2014 met 2,2% j-o-j. De grootste bijdrage aan deze groei kwam vanuit de omzet in het buitenland.