Nederlandse economie in zicht: Herstel niet afgebroken

door: Nico Klene

Ned-economie-in-zicht-mei 14.pdf (905 KB)
Download

De economie heeft vorig jaar weer enkele kwartalen groei laten zien. Diverse economische barometers geven aan dat het herstel zal aanhouden. Dit ondanks de forse krimp van de economie in het eerste kwartaal van dit jaar.

In het eerste kwartaal kromp de economie sterk: met 1,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De krimp was veel groter dan verwacht. Eenmalige factoren zijn verreweg de voornaamste oorzaak van dit zeer magere cijfer. De groei werd sterk gedrukt (ca. -¾%-punt) door het veel lagere gasverbruik als gevolg van de milde winter. Bovendien hebben we wisselgeld moeten teruggeven voor de heel sterke groei in het laatste kwartaal van vorig jaar. Dat kostte naar schatting een ½ tot ¾%-punt groei.

Omdat de forse krimp grotendeels, misschien zelfs helemaal, kan worden verklaard uit eenmalige factoren gaan we ervan uit dat het herstel van de economie niet is afgebroken. Toch hebben we mede vanwege die krimp onze raming voor de groei in 2014 flink verlaagd: van bijna 1¼% naar ½%. We gaan er daarbij ook van uit dat de (afgesproken) vermindering van de gaswinning in Groningen een groter negatief effect heeft op de economische groei dan we eerder dachten.
Over de vooruitzichten van de economie zijn we niet somberder geworden!