Macro Weekly – Herstel in Europa houdt aan

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele , Roy Teo

Macro Weekly - 19 mei 2014 - Herstel in Europa houdt aan.pdf (1 MB)
Download

Big Picture: De BBP-cijfers voor de eurozone over het eerste kwartaal stelden teleur. De Nederlandse economie is veel sterker gekrompen dan verwacht en ook de Franse en Italiaanse cijfers vielen tegen. De forse groei in Duitsland kon dat niet compenseren. Andere cijfers, zoals die voor het ondernemersvertrouwen, duiden erop dat het economisch herstel aanhoudt en zelfs iets sterker is dan de BBP-cijfers voor het eerste kwartaal doen vermoeden. Wij laten ons basisscenario dan ook ongewijzigd: aanhoudend maar gematigd economisch herstel.

Rente: De rendementen op staatsobligaties en de euroswaprentes gingen flink wat verder naar beneden. De dalende trend van de afgelopen weken kan worden toegeschreven aan het inprijzen van de verwachte monetaire verruiming. Eerder dit jaar speelde ook de verwachte daling van de inflatie een rol. Kijkend naar de interbancaire rentefutures lijkt een renteverlaging door de ECB met circa 15 bp grotendeels te zijn verdisconteerd. De korte rente zal pas verder dalen als de ECB daarnaast ook liquiditeitsverruimende maatregelen neemt.

Valuta’s: De marktverwachting dat de ECB kiest voor een negatieve rente om haar monetair beleid te verruimen, is nadelig voor de euro. Hierdoor lijken ook de factoren die de koers van de euro bepalen, te zijn gewijzigd. Aan de opmars van het Britse pond tegenover de euro is tijdelijk een einde gekomen na commentaar van BoE-president Mark Carney bij de presentatie van het inflatierapport van de Britse centrale bank.