Ieder sterk merk blijft schakelen

door: Bart Banning

Economisch betere tijden bieden ruimte voor reflectie en visie. Zoom eens in op de kernwaarden van uw bedrijf. Als u het mij vraagt, draait het hierbij om een paar belangrijke basisvragen. Welke waarde vertegenwoordigt uw bedrijf in de keten van opdrachtgevers? Is de relatie een goede voedingsbodem voor groei en is uw bedrijf, uw team in staat deze potentiële waarde samen met uw klant verder te ontwikkelen?

Klantwaarde is hét sleutelwoord vooriedere leverancier. Werd in het verleden nog geredeneerd vanuit de vraag ’Wat doe ik voor de klant?’. Tegenwoordig is het omgekeerd: ’Wat wil de klant dat ik voor hem ga doen?’ Het antwoord is: een andere manier van denken, die uitdagend en spannend is. De vaststelling van de klantwaarde verandert continu. Een uitstapje naar andere sectoren geeft verfrissende ideeën. De rode draad: communicatie en open feedback zijn voorwaarden voor die belangrijke volgende stap. Exact weten wat er speelt, hoe de strategie van de opdrachtgever luidt en hoe je samen een betere logistieke oplossing ontwikkelt. De ervaring leert dat klanten graag hierover willen praten. Uw rol in hun logistieke keten is namelijk mede bepalend voor de tevredenheid van hún klanten en dus ook voor hun winstgevendheid.

Partnerships openen deur naar co-creatie

De snel veranderende wereld van verladers is vol van onzekerheden en nieuwe uitdagingen. Het is aan u om hierop in te spelen, veerkracht te bieden. Processen worden steeds inzichtelijker vanwege de beschikbaarheid van data. Hierdoor ontstaan initiatieven die leiden tot nieuwe keuzes. Logistiek wordt steeds slimmer. Het gaat niet om ‘meer dozen schuiven’ maar ’op welke wijze met die dozen wordt geschoven’. Bundeling van lading is een bekend optimalisatie-instrument, maar de echte versnelling gaat over bundeling van kennis.Inhoudelijke partnerships die een steviger basis vormen om samen die klantwaarde in te vullen. Met als bijkomend voordeel dat het lange contracten mogelijk maakt. En het zet de deur open naar co-creatie, de ultieme vorm van een duurzame en strategische samenwerking. 

Een sterk merk, daar wil je zaken mee doen

In een sector met een forse concurrentie en kleine marges is onderscheidend vermogen de sleutel naar succes. Prioriteit bij verladers is de operatie of de continuïteit van het logistieke proces. Daarnaast richten zij zich op innovatie, hun product van morgen. Wat is uw logistieke antwoord hierop? Welke creativiteit, inzet en logistieke kennis hebben uw mensen te bieden? De kracht en identiteit van uw bedrijf bindt u met uw verlader. En, niet verrassend, dat is precies wat ook uw verladers willen zijn: een sterk merk voor hun afnemers.

Reflecteer, bepaal richting en bouw aan dat sterke merk!