De wil om de wereld te veranderen

door: Steven Peters

De internationale tech-sector is booming en in Nederland trekt de economische groei langzaam aan. Nieuwe investeringen en het herstel van de reclamemarkt zijn positief voor de TMT-sector. In de hele sector zijn er digitale ‘snelgroeiers’. Tegelijkertijd gaan sectoren als de uitgeverij en de grafische industrie nog steeds gebukt onder de gevolgen van de digitale revolutie.

De nieuwe generatie digital natives is meer dan ooit gericht op ondernemen. Dit is te zien aan het hoge aantal startende ondernemers in Nederland. Zekerheden van vroeger gelden niet meer en de barrières voor het starten van een bedrijf waren nog nooit zo laag. Met Silicon Valley als voorbeeld komen overal ter wereld nieuwe startup ecosystemen op en is sprake van een ware startup hausse. Ontwikkelingen op het gebied van mobiel, cloud, big data en ‘the internet of everything’ komen hierdoor versneld samen.

Diversiteit als grondstof voor creativiteit

Bij startups is het team het belangrijkste bedrijfskapitaal. Een mix van commercieel en technisch talent is wenselijk. Maar ook bij volwassen bedrijven is goed personeel belangrijk. Teams met een grote diversiteit zijn het meest creatief. Hoe meer ideeën uitgewisseld worden, hoe beter. In deze tijd van elkaar snel opvolgende technologische veranderingen is het werven en behouden van de juiste mensen cruciaal om relevant te blijven.

Maffe details sleutel tot succes?

Tech-bedrijven zijn vaak manisch gericht op het bouwen van de best mogelijke werkomgeving. Maar ook corporates huizen hun innovatieteams steeds vaker in een ‘corporate garage’. Met felle kleuren en een losse inrichting wordt creativiteit gestimuleerd. Innovatie en daarmee groei staan of vallen met het aantrekken en stimuleren van de juiste creatieve geesten. Zo bekeken, zijn opengewerkte plafonds en schommels geen maffe details maar een mogelijke sleutel tot succes.

ABN AMRO Innovation Centre

TMT ondernemers crossen door alle sectoren

Bedrijven van de toekomst zijn hybride en door technologie gedreven. De verbindende factor tussen snelgroeiende en gevestigde bedrijven is de structurele behoefte aan ondernemerschap en innovatie. Nederlandse tech-ondernemers crossen steeds vaker door andere sectoren heen om problemen op te lossen. Bijvoorbeeld in het onderwijs en de gezondheidszorg, maar ook in de leisure-sector kan technologie veel waarde toevoegen en problemen oplossen.

New kids on the block

Goede ondernemers nemen pijn weg en creëren waarde. De nieuwe generatie tech-ondernemers zijn de ‘New kids on the block’: wars van gevestigde belangen en met grote ambities. Daarmee valt goed geld te verdienen. Maar geld is vaak niet de enige drijfveer. De wil om de wereld te veranderen en een klein beetje beter te maken, is voor veel TMT-ondernemers een minstens zo krachtige stimulans. In combinatie met steeds zichtbaarder economisch herstel geeft dit een mooi vooruitzicht.