Agrarische sector minder anoniem

door: Pierre Berntsen

In de afgelopen jaren kon de agrarische sector zich redelijk onttrekken aan de economische crisis in Europa. De export van agrifood groeide naar recordhoogte in 2013. Dat is vooral een verdienste van ondernemers in de sector. Ook is voedsel nu eenmaal minder gevoelig is voor ongunstige economische ontwikkelingen. Want mensen blijven eten. Nu de vooruitzichten verbeteren, zal dit voordeel van Agri & Food ten opzichte van andere sectoren verminderen.

In de afgelopen jaren deden zich enkele interessante veranderingen voor in de sector. Zo zal in de komende jaren sprake zijn van hoge prijzen voor grondstoffen. Dat is gunstig voor akkerbouwers en daagt veehouders uit nog efficiënter te produceren. Voedsel krijgt daardoor een steviger prijskaartje.

Verder groeit het tussensegment in supermarkten, ondanks de laagconjunctuur. In dit segment zitten producten die tussen biologisch en anoniem in zitten. Ze worden vaak in gesloten ketens geproduceerd. Rapporten van ABN AMRO over vlees en groenten en onderzoek van EFMI Business School tonen aan dat het aandeel producten dat is voortgebracht in gesloten ketens blijft groeien ten koste van anonieme producten. Een belangrijke oorzaak is de groeiende aandacht voor smaak, gezondheid, herkomst, milieu, dierenwelzijn en vertrouwen. Retailers willen zich in toenemende mate niet alleen op prijs onderscheiden. Ze worden hiertoe sterk aangemoedigd door NGO’s. Niet onbelangrijk is dat de burger steeds vaker een consequente consument is en dat biedt kansen voor ondernemers.

Herkenbare producten

Er zijn voorbeelden te over. Denk aan Tasty Tom-tomaten, de Kanzi-appel, boerenkaas, weidemelk, Beter Leven-vlees, vrije uitloopeieren en streekproducten. Naast retailers hebben ook voedingsconcerns als Unilever en Heineken steeds meer aandacht voor hun grondstoffen. In de akkerbouw heeft Veldleeuwerik daardoor steeds meer belangstelling van afnemers. Een ander voorbeeld is Hans Verhoeven, de agrarisch ondernemer 2014. De Hoeve werkt al ruim vijftien jaar aan varkensvlees onder milieukeur. De keten bestaat inmiddels uit meer dan 300 deelnemende varkenshouders, twee verwerkers, supermarkten en vele keurslagers.

Agrarisch ondernemers zijn meestal geen verwerker of marketeer. Hiervoor is verticale samenwerking met ketenpartners nodig. Niet als doel, maar als middel om succesvol te zijn in een gesloten keten waar de toegevoegde waarde groter is dan de toegevoegde kosten.

Want wie wil er nu produceren voor een markt waar alleen de prijs er toe doet?