Weekly Valuta’s – Dollar uit de gunst

door: Georgette Boele , Roy Teo

De Amerikaanse dollar kwam zwaar onder druk omdat de markt de verwachtingen ten aanzien van het monetair beleid van de Fed naar beneden bijstelde. De dollar daalde in waarde tegenover de belangrijkste valuta’s en de meeste valuta’s van opkomende landen. ‘Safe haven’ valuta’s, zoals de Japanse yen en de Zwitserse frank, deden het juist goed door de zwakke aandelenmarkten, de minder verruimingsgezinde opstelling van de centrale banken van deze landen en, in het geval van de Zwitserse frank, kapitaalstromen uit Rusland. De verwachting dat de ECB mogelijk overgaat tot monetaire verruiming had nauwelijks effect op de euro vanwege de scepsis in de markt op dit punt. De euro daalde echter iets na een waarschuwing van Draghi dat verdere waardestijging van de euro zou kunnen resulteren in verdere monetaire verruiming.

 

Aanpassing renteverwachtingen treft dollar

Sinds 4 april is de Amerikaanse dollar (USD) uit de gunst (zie eerste twee grafieken van dit artikel). De belangrijkste reden is dat de verwachtingen ten aanzien van renteverhogingen in de VS sterk zijn gewijzigd. Dit komt vooral door uitlatingen van Fed-voorzitter Janet Yellen en de notulen van de FOMC-vergadering, die verruimingsgezinder waren dan verwacht. Yellen wilde de marktverwachtingen die na de bijeenkomst van het FOMC (beleidsbepalende orgaan van de Fed) op 18 maart waren ontstaan, temperen. Uit de notulen bleek dat de Fed de rente volgend jaar slechts heel geleidelijk zal verhogen en dat dit proces eerder later dan vroeger zal beginnen. De Amerikaanse macrocijfers hebben een herstel laten zien van zwakker dan verwacht tot in lijn met de verwachting. Daardoor zijn ze niet in staat geweest om het sentiment ten aanzien van de dollar te verbeteren. Vooruitkijkend denken we dat de Amerikaanse economie sterker dan verwachting zal groeien. Dat zal de dollar omhoog moeten stuwen.

 

‘Safe haven’ valuta’s doen het goed

Vorige week zagen we een opmerkelijke combinatie: een Amerikaanse dollar die uit de gunst is door de rentedynamiek, ‘safe haven’ valuta’s die terrein winnen door de zwakke aandelen-markten en de onzekerheid rond de Chinese groei, en valuta’s van opkomende landen die merendeels terrein winnen ten opzichte van de dollar. Voor wat betreft de Japanse yen (JPY) leverde ook de Japanse centrale bank (BoJ) een belangrijke bijdrage aan de waardestijging. BoJ-president Kuroda verklaarde namelijk dat op dit moment extra verruiming niet wordt overwogen omdat het economisch herstel doorzet, ondanks schommelingen als gevolg van de btw-verhoging. Volgens de BoJ is de verslechtering van de vooruitzichten voor de Japanse economie, waar de daling van de Tankan Outlook Index op wijst, niet verontrustend en zullen de werkgelegen-heid en inkomensontwikkeling verder verbeteren. Kuroda blijft ook optimistisch dat de consumentenprijsinflatie ergens tussen het einde van begrotingsjaar 2014 en begrotingsjaar 2015 het streefniveau van 2% bereikt. Omdat de economie sterk krimpt in het tweede kwartaal en slechts geleidelijk weer opkrabbelt in het derde kwartaal zal de BoJ volgens ons de monetaire stimulering halverwege dit jaar waarschijnlijk verder opvoeren om de inflatiedoelstelling te halen binnen het uitgezette tijdpad. Wij handhaven onze eindejaarsprognose voor de USD/JPY op 110.

De Zwitserse frank (CHF) en in mindere mate ook de euro profiteerden van de spanningen tussen Rusland en Oekraïne: omdat beleggers hun posities wilden diversifiëren, kwamen er kapitaalstromen uit Rusland op gang. In het voordeel van de Zwitserse frank was ook de hoger dan verwachte inflatie. Als de inflatie verder oploopt – wat wij overigens niet verwachten – dan zal de Zwitserse centrale bank (SNB) mogelijk gedwongen zijn om de maximale waarde van de frank tegenover de euro (1,20) los te laten. Nu speelt dit nog niet, maar de markt is zich bewust van de twee klippen waartussen de SNB moet laveren: enerzijds moet zij voorkomen dat de koers van de frank verder stijgt en anderzijds moet zij de huizenmarkt afkoelen. Onze visie voor de frank is negatief: wij denken dat de SNB de komende jaren niet in actie komt op monetair gebied. Verder verwachten wij dat beleggers de munt de rug toekeren omdat er elders aantrekkelijker mogelijkheden zijn en de selectieve kapitaalstromen naar ‘safe havens’ afnemen.

De Zweedse kroon (SEK) deed het slechts iets beter dan de dollar, omdat de centrale bank (Riksbank) tijdens haar beleids-vergadering koos voor een verruimingsgezinder koers dan verwacht. De toegenomen kans op een verdere renteverlaging drukte de koers van de kroon.

 

Praten over kwantitatieve verruiming raakt de euro niet

Begin vorige week kreeg de euro te maken met speculatie over kwantitatieve verruiming door de ECB. De gevolgen bleven echter beperkt, omdat de markt nogal sceptisch is of de ECB haar monetair beleid daadwerkelijk verder zal verruimen. Deze scepsis en de verwachting dat de rente in de VS minder snel wordt verhoogd, deden de euro appreciëren ten opzichte van de dollar (zie bovenstaande grafiek). Wij denken dat de renteverwachtingen een cruciale factor voor de EUR/USD blijven en deze tot een verzwakking van de euro zullen leiden. Volgens ons zal de Fed haar monetair beleid in 2015 sneller verkrappen dan de consensus verwacht. Bovendien zullen de kapitaalstromen naar de euro in verband met de spanningen rond Rusland en Oekraïne afnemen.

Valuta’s opkomende markten winnen terrein

De valuta’s van de meeste opkomende markten zaten vorige week in de lift doordat beleggers zich ervan bewust werden dat het monetair beleid in de VS later men verwachtte wordt verkrapt. De Braziliaanse real (BRL) werd gesteund door hernieuwde speculatie dat verdere renteverhogingen voor de deur staan nu de inflatiedruk is toegenomen. De Zuid-Koreaanse won (KRW) was in Azië de uitblinker. De centrale bank verhoogde de groeivooruitzichten voor dit jaar en verwacht dat de inflatie later dit jaar toeneemt. Zij heeft echter wel gewaarschuwd dat zij alert is op signalen van speculatief gedrag. Winstneming drukte de koers van de Russische roebel (RUB), de Indiase roepie (IDR) en de Indonesische roepia (INR). De roebel moest de terreinwinst van de voorgaande week weer inleveren nadat de regering de vooruitzichten voor de economische groei en de koersontwikkeling van de roebel verlaagde. De spanningen tussen Rusland en Oekraïne deden de munt evenmin goed. Op de roepi werd winst genomen toen bleek dat de grote favoriet voor de verkiezingen (PDI-P) minder stemmen kreeg dan verwacht. Beleggers namen winst op de roepia omdat deze munt sinds maart 3% in waarde is gestegen, dankzij optimisme in de verkiezingsperiode. Deze week wordt het groeicijfer van de Chinese economie in het eerste kwartaal bekendgemaakt. In brede kring wordt een daling van 7,7% naar 7,4% verwacht. Bij een lager cijfer zal het risicosentiment ten aanzien van de valuta’s van opkomende markten waarschijnlijk verslechteren.