Stand van de Industrie – april

door: Casper Burgering

Stand van de Industrie-april.pdf (2 MB)
Download

Deze presentatie geeft een beeld van de trends en ontwikkelingen van de belangrijkste economische indicatoren voor de industrie in binnen- en buitenland in april. Deze presentatie wordt maandelijks geupdate. De hele presentatie kunt u hier downloaden en daarnaast treft u onderstaand een korte samenvatting.

De stand van de industrie is in april positief. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste indicatoren samengevat, inclusief een duiding over de marktomstandigheden. In het overicht zijn 6 zgn. ‘foreward looking’ elementen opgenomen (groene stip) en 6 indicatoren die de actuele stand van zaken weergeeft (blauwe stip).stand april

Ondanks dat het ondernemingsklimaat nog steeds positief is in de Nederlandse industrie, is de situatie in maart wel licht afgezwakt. Op de PMI deelindicator wat betreft werkgelegenheid na, staan alle overige deelindicatoren gunstig. Dit betekent dat de industriële activiteit volgens deze waarneming in expansie is. Maar veel deelindicatoren zijn in maart (ten opzichte van de positie in februari) afgenomen. Het productenvertrouwen bevindt zich ook nog steeds niet in overtuigend gebied en schommelt al enige tijd rond de nullijn. Dit impliceert dat ongeveer de helft van de ondernemers een optimistisch beeld heeft over de industriële activiteit en de andere helft niet. Het beeld over het economisch klimaat is gemixt als naar onderlinge branches wordt gekeken. Het oordeel over het economisch klimaat is in vijf branches positiever geworden en in vier branches negatiever.stand 2

De productiegroei in februari komt uit op 5,2% joj. Hiermee heeft de sector de hoogste productiegroei in drie jaar tijd geregistreerd en daarmee begint 2014 zeer voortvarend voor de sector. Vrijwel alle branches zagen de productie toenemen in februari, waarvan de basismetaal- en de machine-industrie het sterkste toenam. Zelfs de meubelindustrie zag de productie in februari toenemen, onder invloed van een aantrekkende vraag. De omzet groeide in februari met 3,2% ten opzichte van een jaar geleden en ook hier zien we dat vrijwel alle branches weer zwarte cijfers laten zien. Deze reeks verloopt echter op maandbasis zeer grillig. De reeks over de ontwikkeling in de orders bevat weinig nieuwswaarde aangezien data beschikbaar is tot en met december.