Nederlandse economie in zicht – Het regent meevallers

door: Philip Bokeloh

Nederlandse-economie-in-zicht-april 2014.pdf (152 KB)
Download

samenvatting:

De economische groei trekt dit jaar volgens ons aan tot 1,2%. Het optimisme over de groeivooruitzichten krijgt een extra impuls dankzij de opwaartse herziening van de BBP-cijfers over het vierde kwartaal. Na een dip in het eerste kwartaal als gevolg van tijdelijk lagere autoverkopen, zal de BBP-groei in de kwartalen daarna opleven. De handel met het buitenland blijft de belangrijkste economische-groeimotor. Dit herbergt wel risico’s, gegeven de onzekerheden rondom Ukraine, China, de Europese verkiezingen en de deflatoire tendens in Zuid-Europa. In dit kader is het gunstig dat de groei niet meer louter op het buitenland leunt. De bedrijfsinvesteringen trekken aan nu de industriële productie en de bezettingsgraad stijgen en de woningmarkt voorzichtig opleeft. De extra investeringen leiden op termijn tot een verbetering van de arbeidsmarkt, wat positief uitwerkt op de consumptie.

Nu de koopkracht verbetert en gezinnen weer geld overhouden, hebben zij ruimte om zowel hun vermogenspositie te versterken als extra uitgaven te doen. De voorziene toename van de binnenlandse vraag gaat gepaard met een toename van de invoer. Daarmee komt een eind aan de stijging van het saldo op de lopende rekening. Dat is goed nieuws, want het exceptioneel hoge overschot van 10% past niet binnen de EU-beleidskaders. Ook de ontwikkeling van de overheidsfinanciën zal op instemming kunnen rekenen van Brussel. Het tekort op de begroting ligt voor het eerst sinds vijf jaar onder de 3%-Maastrichtnorm, al dient aangetekend dat de daling van het tekort deels het resultaat is van incidentele meevallers. Het regent de laatste tijd meevallers. De economie blijkt op basis van nieuwe rekenmethodes een grotere omvang te hebben dan eerder becijferd. Hierdoor valt de overheidsschuld ongeveer 5 procentpunt lager uit dan volgens de eerdere definitie.