Macro Weekly – Komt herstel eindelijk van de grond?

door: Han de Jong , Aline Schuiling , Roy Teo

Macro Weekly - 28 april 2014 - Komt herstel eindelijk van de grond.pdf (1 MB)
Download

Big Picture: De economische cijfers over het eerste kwartaal werden nog vertekend door het weer, maar recente data wijzen erop dat de conjunctuurverbetering doorzet. De VS en Europa geven daarbij de richting aan. Diverse indicatoren wijzen erop dat de bedrijfsinvesteringen toenemen. Wij denken dat het herstel nu eindelijk van de grond komt. De opkomende landen zullen in het algemeen wel kunnen aanhaken. Kortom, een gunstig scenario voor een snellere groei van de bedrijfswinsten.

Rente: De obligatiemarkten in de perifere eurolanden werden ook vorige week geholpen door speculatie over grootschalige kwantitatieve verruiming door de ECB. In een toespraak liet ECB-president Draghi echter doorschemeren dat een dergelijk agressief beleid pas echt in beeld komt als de economische vooruitzichten aanzienlijk verslechteren. Wij verwachten niet dat de ECB zal kiezen voor grootschalige kwantitatieve verruiming maar voor een programma van kredietverruiming van beperkte omvang (circa EUR 60 mld) op basis van de aankoop van ABS (Asset Backed Securities).

Valuta’s: In de aanloop naar de belangrijkste punten die deze week op de agenda staan, misten de valutamarkten vorige week richting. Verder droegen de kortere handelsweek door Pasen en het sluiten van open posities vooruitlopend op de FOMC-bijeenkomst en de publicatie van nieuwe banencijfers (ex-agri) deze week ertoe bij dat er relatief weinig beweging zat in de dollar. De euro werd gesteund door goede cijfers over april. De winst van de euro bleef echter beperkt doordat diverse ECB-functionarissen de deur open lieten voor verdere monetaire verruiming.