Macro Weekly – ECB loopt warm voor QE

door: Han de Jong , Nick Kounis , Roy Teo

Macro Weekly - 7 april 2014 - ECB loopt warm voor QE.pdf (1 MB)
Download

Big Picture: De grote centrale banken proberen het juiste evenwicht te vinden nu de economie na maanden van vertekening langzaam haar ware gezicht begint te vertonen. Het ziet er goed uit, misschien wel perfect: de Amerikaanse economie groeit niet te langzaam en niet te snel. Dat zou de markt het vertrouwen moeten geven dat een verkrapping van het monetair beleid door de Fed nog geruime tijd op zich laat wachten. De ECB overweegt de beleidsopties die er zijn als de inflatie te lang te laag blijft en lijkt warm te lopen voor kwantitatieve verruiming (QE).

Rente: ECB-president Draghi gaf aan dat bij kwantitatieve verruiming de nadruk zou liggen op het aanzwengelen van de bancaire kredietverlening. Hierbij zou de inkoop van effecten met leningen aan met name het MKB als onderpand een mogelijkheid zijn. De markt voor dergelijke effecten is echter te klein voor een grootschalig aankoopprogramma. Wij verwachten dat de inflatie op een laag niveau zal stabiliseren, waardoor de kans op verdere monetaire versoepeling duidelijk aanwezig blijft. Een renteverlaging lijkt een logischer eerste stap dan een verruimingsprogramma.

Valuta’s: De euro daalde slechts licht in waarde nadat de ECB aangaf meer open te staan voor verdere monetaire verruiming en voor het eerst openlijk refereerde naar de mogelijkheid van kwantitatieve verruiming. De slechts beperkte daling van de euro hield ook verband met het feit dat de dollar te lijden had van speculatie dat de Fed de rente mogelijk pas later gaat verhogen, terwijl de valutamarkten ook hun twijfels hebben over de daadkracht van de ECB. Wij denken nog altijd dat een toenemende monetaire divergentie tussen de VS en de eurozone zich zal vertalen in een daling van de euro tegenover de dollar.