Hoe “top” is uw bedrijf?

door: Bart Banning

Beeldbank_Vraachtvervoer_shutterstock_124992941Nederland heeft een uitstekende reputatie als toplocatie met een grote diversiteit van logistieke bedrijven en prima infrastructuur. Op de Logistic Performance Index staat Nederland nu zelfs op de tweede plaats. De jaarlijkse Logistieke Top 100 weerspiegelt de grote diversiteit in Nederland van toonaangevende logistieke bedrijven. Ik wil graag een dimensie dieper gaan. Met als kernvraag wat uw bedrijf tot een topbedrijf binnen uw marktsegment maakt.

De consument heeft de macht

Het credo ‘Wie betaalt, bepaalt’ krijgt in 2014 een extra dimensie. Steeds vaker bepaalt het consumentengedrag de logistieke keten. De logistieke dienstverlener moet dus een schakel verder kijken in de markt van zijn opdrachtgever; naar die van hún klanten. Binding met de eindconsument: daar gaat het om. De nieuwe Bonuskaart van Albert Heijn geeft inzicht in het koopgedrag van de klant, Media Markt lanceert dynamische prijzen op de verkoopvloer en omni channel distributie bepaalt de toekomst in retailing. De marketingmachines draaien op volle toeren. Slimme IT speelt hierbij een steeds grotere rol. Supply chains worden hierop aangepast, wat veel van bedrijven en medewerkers vergt, ook bij u!

 

Optimaliseren supply chain met data en IT

Hoe efficiënt verlopen logistieke processen? Uit onderzoek blijkt dat kostenreductie, zichtbaarheid en forecasting belangrijke uitdagingen zijn. Verladers richten zich op de optimalisering van de interne bevoorradingsketen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is te weten hoe processen gaan veranderen. Intensieve communicatie tussen logistiek dienstverlener en opdrachtgever is hierbij cruciaal. Hetbkan ver gaan; Amazon experimenteert met ‘anticiperend verzenden’ via een slimme analyse van het koopgedrag van klanten. Data en technologie zijn voorhanden. Het is niet de vraag of dit realiteit gaat worden, maar wanneer.

 

Leiderschap: de kunst van het loslaten

Het professionaliseren van de bedrijfsvoering vraagt ook om veranderend leiderschap met aandacht voor de menselijke factor. Er moet sneller worden ingespeeld op de wensen van klanten. De vraag is hoe je hierop met je organisatie kunt anticiperen. Veranderend leiderschap is hierbij van belang, net als het maximaal benutten van het talent van medewerkers. Richting geven en tegelijkertijd loslaten: dat kan bepalend zijn voor het succes.

 

De nieuwe asset-mix: balans tussen denken en doen

In het verleden lag de focus op mensen en materiaal (warehousing, rollend materieel). Nu is sprake van een verschuiving naar ook andere assets. Doen, de uitvoering, is en blijft key. De denker als werknemer doet echter zijn intrede om opdrachtgevers een slimmere logistieke oplossing te bieden. De kunst is beide competenties te combineren. Daarnaast zijn bedrijven steeds afhankelijker van digitale informatie. In de totale keten stroomt enorm veel informatie die niet gebruikt wordt. De overgang van het beheren van data naar het beheersen van data moet worden gemaakt. Dit verhoogt het logistieke rendement van organisaties.

 

Overnames en strategische samenwerking

De logistieke sector staat voor een aantal grote uitdagingen. Investeringen in mensen en IT zijn nodig en ook optimale schaalgrootte blijft een zeer actueel thema. De tendens in de overnames van de afgelopen jaren zal ook hier doorzetten. Dat blijkt onder meer uit overnames als Knap Transport door St vd Brink, Vlug Transport door Peter Appel Transport en Kerris Transport door Post Kogeko. Daarnaast bieden strategische samenwerkingsverbanden (zowel verticaal als horizontaal) mogelijkheden voor groei.

 

Een topbedrijf is on top of mind

In de huidige markt draait alles om de positie die uw bedrijf inneemt binnen het eigen marktsegment, zoals food, internationale groupage of luchtvrachtvervoer. Dit zijn werelden op zichzelf met een geheel eigen dynamiek. Het vermogen om echte toegevoegde waarde te bieden in de veranderende keten van klanten, dat maakt een bedrijf top. Het bepaalt de continuïteit en maakt het klaar voor de toekomst.

Dat vraagt om een heldere strategische visie. Ik daag u uit: hoe top is uw bedrijf?