Komt het herstel eindelijk van de grond?

door: Han de Jong

Big Picture - 28 April 2014 - Komt herstel eindelijk van de grond.pdf (70 KB)
Download

De economische cijfers over het eerste kwartaal werden nog vertekend door het weer, maar recente cijfers wijzen erop dat de conjunctuurverbetering doorzet. Europa en de VS geven daarbij de richting aan. In Europa doet vooral de Britse economie het goed. Diverse indicatoren uit allerlei landen wijzen erop dat de bedrijfsinvesteringen toenemen. Wij denken dat het herstel nu eindelijk van de grond komt en ook aanhoudt. De opkomende landen zullen in het algemeen wel kunnen aanhaken. Dit is kortom een gunstig scenario voor een snellere groei van de bedrijfswinsten. Politieke risico’s, met name de ontwikkelingen in Oekraïne, overschaduwen echter dit overwegend positieve beeld.

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

De Duitse en Britse cijfers van afgelopen week waren zeer positief. Volgens de toonaangevende Ifo-index is het Duitse ondernemersvertrouwen in april sterker toegenomen dan verwacht, van 110,7 naar 111,2 punten. Bovendien steeg de eigenlijk veel belangrijkere ‘verwachtingencomponent’, die twee maanden op rij was gedaald, van 106,4 naar 107,3 punten. Die stijging is vooral zo opvallend, omdat we ervan uitgingen dat de cijfers voor de eerste maanden van het jaar geflatteerd waren door het ongewoon zachte weer. Het mooie plaatje dat uit de Ifo-index naar voren komt, wordt bevestigd door de Markit PMI. De eurozone als geheel geeft hetzelfde beeld te zien. De samengestelde PMI voor de eurozone is in april van 53,1 naar 54,0 gestegen, vooral dankzij de dienstensector, al ging het cijfer voor de verwerkende industrie ook iets omhoog. Er was opnieuw sprake van een duidelijk verschil tussen Duitsland en Frankrijk, waar de vertrouwensindices juist daalden. Mijn collega Aline Schuiling heeft daarover een artikel geschreven, waarin zij uitlegt dat de Franse PMI-index van Markit lager staat dan andere, meer traditionele barometers voor de Franse economie, al is het wel zo dat ook de vertrouwensindices van de Banque de France in april iets zijn teruggelopen.

Met een stijging van 6,7% j-o-j ontwikkelde de bouwproductie in de eurozone zich in februari sterk, al was dit cijfer wel iets lager dan de 8,0% van januari. Hier is sprake van een zeer opvallende trendverbetering, al moet het weer ook een grote, positieve rol hebben gespeeld. Als we naar de afzonderlijke landen kijken, valt vooral Spanje op. Daar steeg de bouwproductie met 23,9% j-o-j.

 

 

Het glansrijke herstel van de Britse economie zet krachtig door. De detailhandelsverkopen zijn gestegen van +3,3% j-o-j in februari naar +4,2% in maart. Mogelijk interessanter zijn de vertrouwenscijfers die de Britse werkgeversorganisatie CBI elk kwartaal publiceert. Daaruit blijkt dat het ondernemers-vertrouwen de hoogste stand sinds 1973 heeft bereikt!!!!! Nu is de vraag hoe relevant zo’n historische vergelijking is ‘stemming’ laat zich namelijk moeilijk over lange periodes vergelijken maar toch… Hoopgevend is ook dat het Britse bedrijfsleven sinds 1997 niet meer zoveel investeringen heeft gepland als nu.

Amerikaanse orders voor duurzame goederen bevestigen het beeld

Een zelfde conclusie kunnen we trekken uit de Amerikaanse orders voor duurzame goederen in maart. Die zijn weliswaar minder uitgesproken dan de Britse CBI-cijfers, maar duiden ook op stijgende investeringsuitgaven. In februari groeiden de orderportefeuilles met 2,2% m-o-m, in maart met 2,6%. De orders voor kapitaalgoederen (exclusief defensie en luchtvaart) waren in februari gedaald met 1,4% m-o-m, maar namen in maart toe met 2,2% m-o-m. Het aantal geleverde orders steeg in maart met 1,0% m-o-m (was +0,6% in februari).

De andere Amerikaanse cijfers waren iets minder goed. De Markit PMI voor de verwerkende industrie daalde in april een fractie ten opzichte van maart (van 55,5 naar 55,4) en de dienstensector moest iets meer inleveren (van 55,3 naar 54,2). De stand van deze indices is absoluut gezien echter nog steeds gunstig en duidt op aanhoudende groei.

Waar de Amerikaanse woningmarkt eerst voorop liep in het herstel, vormt deze nu een rem. Het aantal verkochte woningen (bestaande en nieuwe) is in maart gedaald, al stijgen de prijzen nog wel. Voorlopig maken we ons geen zorgen, omdat het slechte weer mogelijk nog in de cijfers doorwerkt. Even afwachten dus.

Komende week worden er enkele belangrijke cijfers gepubliceerd, zoals het Amerikaanse BBP voor het eerste kwartaal. In de tweede helft van 2013 is het BBP van de VS met ruim 3% op jaarbasis gegroeid. Dit tempo was niet vol te houden; mede door het slechte weer zal de totale groei in het eerste kwartaal van 2014 dan ook flink lager uitkomen. Uit recente cijfers blijkt echter dat de Amerikaanse economie inmiddels weer aantrekt en dat zal zich in het tweede kwartaal duidelijk uitbetalen.

Japan: hoogste inflatie in jaren

Dankzij de verhoging van de omzetbelasting in april staat de Japanse inflatie nu op het hoogste peil sinds 1997. De totale inflatie in de regio-Tokio was in april 2,9% j-o-j (tegenover 1,5% in maart). Exclusief vers voedsel en energie steeg de inflatie van 0,4% in maart naar 2,0% in april. Het is nog onzeker hoe dit op de rest van de economie uitwerkt. Veel commentatoren vergelijken de situatie met 1997, toen de omzetbelasting eveneens werd verhoogd en de economie daarna in een malaise terechtkwam. Een groot verschil met toen is dat de wereldeconomie nu juist aantrekt, zij het iets minder in die regio. In 1997 stonden de zaken er slechter voor; Azië viel toen snel daarna ten prooi aan de Azië-crisis.

Een punt van zorg is de Japanse export. De waarde daarvan lag in maart 1,8% hoger dan in maart 2013. Dat impliceert een forse groeivertraging, want nog maar zes maanden geleden groeide de uitvoer met ruim 15%. Waarom de groei terugloopt, is niet bekend. Het zou een combinatie kunnen zijn van slecht weer in de VS en een zwakkere groei van de Chinese invoer.

Oekraïne

De over het algemeen gunstige economische situatie wordt overschaduwd door de gebeurtenissen in Oekraïne. Voor ons basisscenario blijven we erbij dat de toestand niet zozeer uit de hand loopt dat de wereldeconomie daar grote gevolgen van ondervindt. Maar het moet gezegd: dit soort ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen. Als alle partijen rationeel handelen (dat wil zeggen, als ze de denktrant volgen die wij rationeel achten), dan zou het goed moeten aflopen.