EM Visie – 2e kwartaal 2014 – Voorzichtig vooruit

door: Marijke Zewuster , Maritza Cabezas , Arjen van Dijkhuizen

EM Visie - 2e kwartaal 2014 - Voorzichtig vooruit (298 KB)
Download
  • Opkomende markten: De economische bedrijvigheid in de opkomende markten is in het eerste kwartaal licht vertraagd, maar er zijn tekenen die wijzen op stabilisatie. Dit komt door het anti-cyclische beleid in veel landen en de verwachting dat de wereldeconomie aantrekt. De afbouw van monetaire stimulering door de Fed is ruimschoots verwerkt en de markt vertrouwt erop dat de Chinese overheid de economie zal steunen om een sterke vertraging te vermijden. Maar er zijn nog donkere wolken. Zo is het conflict tussen Oekraïne en Rusland verergerd en verslechteren de vooruitzichten voor beide landen.
  • Azië, verkiezingsoptimisme: Veel landen in deze regio hebben in het afgelopen jaar hervormingen doorgevoerd. Dit remt de groei in de grootste economieën drukt (o.a. China, India en Indonesië). Er zijn echter geen signalen dat de situatie fundamenteel verslechtert. in India en Indonesië, de twee grootste democratieën in Azië, staan er verkiezingen op stapel. De markt is optimistisch gestemd over de belangrijkste kandidaten. De belangrijkste risicofactor op dit moment is een groeivertraging in China. Onze 2014 en 2015 BBP-raming is ongewijzigd circa 6%. 
  • Opkomend Europa, tegenwind draait naar het oosten: De onrust in Oekraïne en de betrokkenheid van Rusland bepalen het beeld. Voor Rusland hebben we onze ramingen verlaagd. De groeivooruitzichten binnen de regio lopen echter sterk uiteen. Voor Centraal-Europa voorzien wij een versnelling, gesteund door het herstel in de eurozone. De regionale groei in opkomend Europa blijft in 2014 bescheiden (1,6%). Het belangrijkste risico hierbij schuilt in een escalatie in Oekraïne. Andere risico’s zijn een tegenvallende kapitaaluitstroom en een onordelijke schuldafbouw.
  • Latijns-Amerika, kredietwaardigheid maakt pas op de plaats: De afgelopen jaren is de kredietwaardigheid verbeterd, maar sinds 2013 worden er door de drie grootste kredietbeoordelaars per saldo weer meer landen af- dan opgewaardeerd. De komende periode verwachten we weinig grote verschuivingen op het gebied van de kredietwaardigheid in de regio. Zorgen over toegenomen structurele onevenwichtigheden en minder gunstige vooruitzichten voor de (grondstoffen) export aan de ene kant en een gunstiger mondiaal groeiplaatje aan de andere kant zullen elkaar redelijk in evenwicht houden.