Woningmarktmonitor – Rennen is er niet bij

door: Philip Bokeloh , Madeline Buijs

140325-Woningmarktmonitor-maart-20141.pdf (748 KB)
Download

Het vertrouwen keert weer geleidelijk terug in de woningmarkt. Vanaf medio 2013 is het aantal transacties weer licht aangetrokken en is het prijspeil licht gestegen. De verdere aanscherping van de hypotheekvoorwaarden begin dit jaar heeft de opleving niet geknakt. De woningmarkt blijft niettemin hinder ondervinden van meer duurzame beperkingen. Een omvangrijke groep huizenbezitters kampt met een potentiële restschuld. Dit zet een rem op de verhuismobiliteit. Daarnaast is het bouwvolume sterk gedaald. Het bescheiden aantal nieuw verleende bouwvergunningen wijst op een voorlopig zwak blijvende bouwactiviteit. De bouwactiviteit kan pas herstellen wanneer grondeigenaren hun grondposities afwaarderen en de prijs van bouwkavels zakt. Maar dit vergt tijd. Op lange termijn zijn er nog andere hindernissen te nemen. Lastenverzwaringen op onroerend goed zijn niet uit te sluiten. Begin dit jaar is het tarief van het eigenwoningforfait al verhoogd. Daarnaast zijn de gemeentelijke OZB-tarieven gestegen. De huizenmarkt mag weer op de been zijn, rennen is er voorlopig niet bij.