Weekly Rente – Fed zinspeelt op eerdere renteverhoging

door: Aline Schuiling

De Fed gaat door met de geleidelijke afbouw van monetaire stimulering. Zoals alom verwacht, werden de maandelijkse aankopen van Mortgage Backed Securities (MBS) en staatsobligaties (Treasuries) met USD 5 miljard elk verlaagd. Verrassender was dat het FOMC het vermoedelijke traject van renteverhogingen heeft vervroegd. Fed-voorzitter Janet Yellen zei dat de Fed haar basistarief (de federal funds rate) ongewijzigd zal laten tot waarschijnlijk zo’n zes maanden na beëindiging van het aankoopprogramma. Dit impliceert dat de rente mogelijk voor het eerst wordt verhoogd in het voorjaar van 2015. De verwachtingen voor de Amerikaanse korte rente schoten hierna omhoog en de obligatierendementen liepen op, mede gesteund door de wegebbende zorgen over de situatie in Oekraïne. De kapitaalstroom naar veilige havens nam hierdoor af. De rendementen op Duitse staatsobligaties (Bunds) stegen ook, maar minder hard. Wij denken nog steeds dat de beleidsrente in de VS eind volgend jaar hoger zal zijn dan de Fed momenteel suggereert en financiële markten verwachten.

Fed bouwt monetaire stimulering verder af…

Het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), verlaagde haar aankoopprogramma opnieuw met USD 10 miljard: de maandelijkse aankopen van MBS en Treasuries worden verder afgebouwd met USD 5 miljard elk naar respectievelijk USD 25 miljard en USD 30 miljard. Hoewel de economische bedrijvigheid gedurende de wintermaanden is vertraagd, mede door het slechte weer, kwam het FOMC tot de conclusie dat de onderliggende kracht van de bredere economie voldoende is om een duurzame verbetering van de arbeidsmarktomstandigheden te steunen. Het FOMC heeft zijn prognose voor de economische groei (middenpunt) licht bijgesteld van 3,0% naar 2,9% voor 2014 en van 3,2% naar 3,1% voor 2015 maar verwacht wel dat het herstel van de arbeidsmarkt sterker doorzet en dat de werkloosheid daalt naar 6,2% in het vierde kwartaal van dit jaar. In december ging het FOMC nog uit van een werkloosheid van 6,5% in het vierde kwartaal. De raming van de werkloosheid in het vierde kwartaal van 2015 is ook verlaagd, van 6,0% naar 5,8%. De inflatieprognose voor 2014 en 2015 bleef globaal ongewijzigd.

…verwacht eerdere renteverhoging…

Het FOMC gaf opnieuw aan dat renteverhogingen nog ver weg zijn – door te verklaren dat de rente langer dan normaal laag blijft, zelfs als de inflatie en de werkloosheid weer terugkeren op het meerjarig niveau. Echter, het sterker dan verwachte herstel van de arbeidsmarkt was wel reden om het vermoedelijke traject van renteverhogingen te vervroegen. Verwacht wordt nu dat de fed funds rate (mediaan) eind 2015 1% is in plaats van 0,75% en eind 2016 2,25% in plaats van 1,75%. Tijdens de persconferentie zei Fed-voorzitter Janet Yellen dat tussen de beëindiging van het aankoopprogramma van de Fed en de eerste renteverhoging zo’n zes maanden zal liggen. Op grond van onze prognose dat de economische groei in de VS de komende maanden waarschijnlijk aanzienlijk zal versnellen, denken wij dat de geleidelijke monetaire afbouw zal worden voortgezet en dat het FOMC het programma op zijn vergadering in oktober beëindigt. Gegeven onze prognoses voor de inflatie en de werkloosheid zetten wij in op een eerste renteverhoging halverwege volgend jaar. Dit ligt redelijk in de buurt van het door Yellen geïmpliceerde tijdstip. Maar omdat wij inschatten dat de economie en de werkgelegenheid sterker groeien dan de Fed veronderstelt, zal de rente volgens ons eind 2015 1,5% bedragen. Dit houdt dat de Fed de rente iets sneller zal verhogen dan zij nu communiceert.

 

…en schakelt over op kwalitatieve beleidsindicatie

Het ziet ernaar uit dat de werkloosheid binnenkort door de drempelwaarde van 6,5% breekt, het oorspronkelijke ijkpunt van het FOMC voor een eerste renteverhoging. De Fed heeft daarom besloten haar indicatie van het toekomstig rentebeleid te wijzigen en minder de nadruk te leggen op de werkloosheid. Tijdens haar persconferentie zei Yellen dat bij het beoordelen van de onbenutte capaciteit op de arbeidsmarkt, ook gekeken moet worden naar andere arbeidsmarktindicatoren. Om te bepalen hoe lang de rente ongewijzigd moet blijven, gaat het FOMC ook kijken naar inflatiedruk, inflatieverwachtingen en financiële ontwikkelingen.

Staatsobligaties getroffen door opstelling Fed en afnemende kapitaalstroom naar veilige havens

Amerikaanse kortlopende rentefutures en rendementen op Treasuries schoten omhoog na het commentaar van de Fed en de opmerkingen van Janet Yellen. De wegebbende zorgen over de situatie in Oekraïne en de Krim wakkerden de risicobereidheid aan en remden de kapitaalstroom naar veilige havens. Dit dreef de rendementen op staatsobligaties ook op. Bunds volgden in het kielzog van Treasuries en ook in Duitsland was, net als in de VS, de stijging het sterkst in het vijfjaars segment, gevolgd door het tienjaars segment. Het renteverschil tussen de Duitsland en de VS werd wel iets groter. Tweejaars Bunds bleven beter op peil: in dit segment stegen de rendementen minder hard dan in het langere stuk van de curve. Ons basisscenario is nog altijd dat de wereldeconomie weer aan kracht wint, met name in de VS waar de economische cijfers in de komende maanden zich waarschijnlijk zullen herstellen van de tijdelijke zwakte die werd veroorzaakt door het slechte weer en de voorraadcorrectie. Verder gaan wij nog steeds ervan uit dat de situatie in Oekraïne goed afloopt. Op grond hiervan voorzien wij een stijging van de rendementen op Treasuries in de komende drie maanden. Voor Bunds verwachten wij eveneens een stijging, maar in een iets gematigder tempo. Vermoedelijk zal het opwaarts effect van de verbeterende mondiale situatie teniet worden gedaan door de aanhoudend lage inflatie in de eurozone. Het inflatiecijfer voor februari is vorige week naar beneden bijgesteld van 0,8% j-o-j naar 0,7% en wij verwachten dat de dalende trend de komende maanden aanhoudt. Het gat tussen het rendement op Amerikaanse Treasuries en dat op Duitse Bunds zal tijdens onze prognoseperiode waarschijnlijk groter worden. De economische groei zal in de VS immers sterker zijn dan in de eurozone en de Fed zal de rente eerder verhogen dan de ECB. De toename van de spread zal relatief groot zijn in het korte stuk (2 jaar) en het midden (5 jaar) van de curve.