Nederlandse economie in zicht – Geleidelijk meer groei

door: Nico Klene

Ned-economie-in-zicht-mrt14.pdf (890 KB)
Download

Nederlandse economie: groeiraming voor 2014 verhoogd

De economie heeft het vorig jaar wat beter gedaan dan was gedacht. De economie groeide in het laatste kwartaal met liefst 0,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal – veel meer dan was verwacht. En dat is niet het enige. Het CBS heeft ook de groeicijfers van het bruto binnenlands product voor het tweede en derde kwartaal iets naar boven herzien.

Het blijkt dat de economische groei in het slotkwartaal geheel uit het binnenland kwam en niet van de uitvoer. De groei lijkt te zijn opgestuwd door een eenmalige sterke toename van het aantal autoverkopen. We gaan ervan uit dat een deel van deze groeimeevaller in het eerste kwartaal van dit jaar zal worden ‘terugbetaald’, waardoor de groei tijdelijk terugvalt.

De economische barometers laten al geruime tijd een duidelijke verbetering zien. We denken daarom dat de economie het dit jaar wat beter kan doen dan we eerder dachten.

Vanwege het hoger dan verwachte groeitempo eind 2013 én vanwege de licht verbeterde vooruitzichten hebben we onze raming voor de economische groei in Nederland in 2014 verhoogd van ½% naar 1¼%.