Macro Weekly – Zonnestralen

door: Han de Jong , Nick Kounis , Aline Schuiling , Roy Teo

Macro Weekly - 10 maart 2014 - Zonnestralen (216 KB)
Download
  • Big Picture: Recent hebben allerlei bijzondere factoren de economische cijfers beïnvloed. Zoals het ongekend slechte weer in de VS en Japan en de daarentegen buitengewoon zachte winter in Europa. Maar er is meer dan alleen het weer. De Chinese macrocijfers worden vertekend door het tijdstip van het Chinese Nieuwjaar en de Chinese handelscijfers zijn beïnvloed door ‘overfacturering’. Verder belemmeren de huidige geopolitieke spanningen een duidelijk zicht op de onderliggende kracht van de wereldeconomie. Toch zien wij zonnestralen in het economisch nieuws. Wij blijven dan ook optimistisch en verwachten dat de groei van de wereldeconomie dit jaar in positieve zin zal verrassen.
  • Rente: De ECB bleef ook na de vergadering van vorige week aan de zijlijn staan en lijkt dan ook bereid om een langere periode van lage inflatie te accepteren. Dit is niet geheel zonder risico’s. Volgens de stafprognoses voor de langere termijn zal de inflatie zelfs in 2016 het prijsstabiliteitsdoel nog niet bereiken. Wij denken dat de inflatie in de komende maanden verder afzwakt en dit jaar en volgend jaar onder de prognose van de ECB uitkomt. Dit houdt in dat een verdere beleidsversoepeling nog steeds mogelijk is, maar uit de opmerkingen van Mario Draghi kan worden afgeleid dat de kans op nieuwe maatregelen wel duidelijk is afgenomen
  • Valuta’s: De EUR steeg in waarde na het besluit van de ECB om haar beleid ongewijzigd te laten en de relaxte houding ten aanzien van de lage inflatie tijdens de persconferentie. Wij verwachten dat de EUR/USD in de komende maanden echter gaat dalen. Betere cijfers over de Australische economie steunden de AUD. Het verbeterd risicosentiment drukte de vraag naar als veilig beschouwde valuta’s zoals de JPY en CHF, maar zorgde voor een herstel van de valuta’s van de meeste opkomende landen. De Chinese yuan won terrein nadat de regering de doelstelling voor de economische groei bevestigde.

140310 - Tabel weekly