Macro Weekly – Wereldwijde dooi

door: Han de Jong , Nick Kounis , Roy Teo

Macro Weekly - 31 maart 2014 - Wereldwijde dooi.pdf (1 MB)
Download
  • Big Picture: De vertekening van de economische cijfers begint steeds meer tot het verleden te behoren. De economische bedrijvigheid had de laatste maanden te lijden onder de ernstige koude en sneeuwstormen in de VS en de zware sneeuwval in Japan, waardoor het moeilijk was zicht te krijgen op de onderliggende ontwikkelingen. In West-Europa was de winter juist ongewoon zacht. Maar nu het weer zich normaliseert, worden in de cijfers de onderliggende trends weer zichtbaar. En die sluiten aan bij de optimistische visie die wij al lang huldigen: een wereldwijd herstel onder aanvoering van de Verenigde Staten.
  • Rente: Er lijkt zich een kloof te openen tussen de VS en Europa ten aanzien van de verwachte monetaire koers. Sinds de laatste bijeenkomst van het FOMC prijzen de markten steeds meer in dat de Fed de rente volgend jaar sterker gaat verhogen. In de eurozone neemt door geluiden vanuit de ECB en de lage inflatie de verwachting toe dat de rente juist verder wordt verlaagd. Het renteverschil tussen de VS en Duitsland in het vijfjaarssegment is hierdoor aanzienlijk groter geworden. Wij denken dat deze trend nog aanhoudt, maar beleggers die erop speculeren dat de ECB deze week al verruimende maatregelen neemt, komen mogelijk bedrogen uit.
  • Valuta’s: De USD verloor vorige week weer wat van het terrein dat na de bijeenkomst van het FOMC was gewonnen. Deze terugval is waarschijnlijk van tijdelijke aard, want wij denken dat de Amerikaanse macrocijfers de komende tijd aanzienlijk zullen verbeteren. De euro daalde in waarde nadat de Duitse Ifo lager bleek te zijn dan verwacht en ECB-functionarissen zich verruimingsgezind uitlieten. De ECB laat haar beleid deze week vermoedelijk ongewijzigd maar wij denken dat het oplopende renteverschil tussen de VS en de eurozone de euro in de komende maanden zal drukken.