Macro Weekly – Wereldwijde desinflatie

door: Nick Kounis , Aline Schuiling , Georgette Boele , Roy Teo

Macro Weekly - 24 maart 2014 - Wereldwijde desinflatie.pdf (94 KB)
Download

Big Picture: De inflatie is in februari wereldwijd gedaald. Wij verwachten dat de dalende trend op korte termijn aanhoudt, maar dat de inflatie tegen het einde van het jaar weer langzaam toeneemt, onder invloed van de aantrekkende wereldeconomie. Mondiaal gezien is lage inflatie niet slecht, want die biedt centrale banken de gelegenheid een groeibevorderend monetair beleid te voeren. Wij denken dat de inflatie in de VS volgend jaar in de buurt van het inflatiedoel van de Fed komt. In de eurozone en Japan is de toestand zorgwekkender, omdat de kerninflatie er bijzonder laag is. Zolang het herstel aanhoudt en de euro en de yen in waarde dalen ten opzichte van de dollar, zou deflatie afgewend moeten kunnen worden.

Rente: De Fed gaat door met de geleidelijke afbouw van monetaire stimulering. Verrassender was dat het beleidsbepalende orgaan, het FOMC, het vermoedelijke traject van renteverhogingen heeft vervroegd. Fed-voorzitter Janet Yellen zei dat de Fed haar basistarief (de federal funds rate) ongewijzigd zal laten tot waarschijnlijk zo’n zes maanden na beëindiging van het aankoopprogramma. Dit impliceert dat de rente mogelijk voor het eerst wordt verhoogd in het voorjaar van 2015.

Valuta’s: De Amerikaanse dollar kreeg steun van de Fed, die zich verkrappingsgezinder uitliet dan verwacht. De valuta’s van de opkomende markten stonden vorige week overwegend onder neerwaartse druk doordat de financiële markten een hogere Amerikaanse korte rente begonnen in te prijzen voor volgend jaar. Onze verwachtingen voor de economische groei in de Verenigde Staten en de renteverhogingen door de Fed liggen boven de consensus. Wij voorzien dan ook een appreciatie van de dollar ten opzichte van de yen, de euro en de valuta’s van opkomende landen.