Macro Weekly – Risico’s Krim lijken beheersbaar

door: Han de Jong , Nick Kounis , Aline Schuiling , Georgette Boele

Macro Weekly - 17 maart 2014 - Risicos Krim lijken beheersbaar (256 KB)
Download

Big Picture: De stemming onder beleggers had vorige week te lijden van de spanningen met betrekking tot de Krim en de zorgen over de groei van de Chinese economie. Wij verwachten niet dat het conflict op de Krim uitdraait op een militair treffen of leidt tot sancties à la Iran die de aanvoer van energie zouden ontwrichten. Verder denken wij dat het Chinese groeicijfer niet drastisch zal dalen. Onze visie voor de wereldeconomie blijft positief en wij denken dat de macrocijfers beter worden zodra het effect van bijzondere factoren is uitgewerkt.

Rente: ECB-functionarissen verdrongen elkaar vorige week om de koers van de euro omlaag te praten. De stijging van de euro sinds de vergadering van de Raad van Bestuur van de ECB van eerder deze maand is echter niet groot genoeg om de inflatievooruitzichten ingrijpend te wijzigen. Wij denken dat de euro nog verder moet stijgen – mogelijk naar 1,42 à 1,44 ten opzichte van de dollar – om de ECB tot actie aan te zetten. Deze actie zal volgens ons dan worden gegoten in de vorm van een renteverlaging. Maar misschien komt er hulp voor de ECB vanuit de VS, waar verbeterende macrocijfers de dollar steunen.

Valuta’s: Wij hebben onze prognose voor de EUR/USD aanzienlijk naar boven bijgesteld, hoewel wij nog steeds inzetten op een daling. Op de korte termijn zullen voor de euro gunstige factoren, zoals de vraag naar perifere obligaties, vervroegde aflossingen op LTRO’s en de status van veilige haven, gedeeltelijk tegenwicht bieden aan de verbeterende macrocijfers in de VS. Hierdoor zal de daling van de EUR/USD beperkt blijven. In het vierde kwartaal zal de USD sterker in waarde stijgen tegenover de EUR en in 2015 zal het tempo verder versnellen naarmate de verwachte renteverhogingen door de Fed een grotere rol gaan spelen.

140317 - Tabel weekly