Leasing klaar voor ‘smart factories’

door: David Kemps , Casper Burgering

Low volume, high mix, high complexity: afnemers van de metaalindustrie vragen in toenemende mate om producten in kleine aantallen, in een grote diversiteit en van een toenemende complexiteit. Deze trends vormen de drijvende factor achter de voortgaande automatisering in de sector. Data van ABN AMRO Lease over leasecontracten voor metaalbewerkingsmachines laten zien hoe deze trends de bedrijfsvoering van metaalbedrijven beïnvloeden. Ten eerste blijkt dat de investeringsbedragen per machine groter worden. Nieuwe technieken om bijvoorbeeld complexe en nauwkeurige bewerkingen uit te voeren of de machine snel te kunnen omstellen, maken de apparaten duurder. Ten tweede neemt het gemiddelde aantal leasecontracten per lessee toe: steeds vaker wordt geïnvesteerd in meerdere objecten tegelijkertijd om tot een complete en optimale productielijn te komen.

Grafiek Lease rapport 03-03-2014

Stroomlijning

Klantwensen worden steeds specifieker, maar de verkoopprijs blijft zeer belangrijk. Dat zet metaalbedrijven ertoe aan te investeren in de flexibilisering en optimalisatie van hun productieproces. Het koppelen van meerdere randapparaten zoals (gerobotiseerde) beladingssystemen of voorraadsystemen, verhoogt de bezettingsgraad van de machines en kan zo de kostprijs drukken. Connectiviteit en voortgaande automatisering bepalen de komende jaren de richting van de investeringen in de industrie. Wereldwijd wordt gesproken van ‘the internet of things’: de verschillende onderdelen van de keten gaan, omdat ze via het web aan elkaar gekoppeld worden, ‘met elkaar praten’ en dat heeft verstrekkende gevolgen. Big data doet zijn intrede in de productie. Binnen ‘smart factories’ verzamelen slimme machines, magazijnsystemen en andere productiefaciliteiten informatie en wisselen die informatie uit, ze controleren elkaar en initiëren zo nodig aanpassingen en wijzigingen in het plannings- en productieproces.

Software is de nieuwe hardware

Niet hardware maar software is dan de beslissende factor geworden. Investeringen in software laten zich echter lastig financieren naar de criteria van traditionele financieringen en standaard leasing. Anderzijds: bezuinigingen op die post kunnen leiden tot mislukking van het hele automatiseringsproject. Innovatie zou dan spaak lopen op de financiering.

Na een aantal jaren van dalende omzetten, zien de vooruitzichten voor de metaalindustrie er nu weer gunstiger uit. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen is toegenomen. Er zijn veel interessante, technologische ontwikkelingen gaande in de industriële sector. ABN AMRO Lease, Sector Advisory en Economisch Bureau Nederland, hebben daarom de belangrijkste ontwikkelingen in de metaalindustrie op een rij gezet.

Deze ontwikkelingen zijn te lezen in de nieuwe publicatie: Investeren in metaalbewerkingsmachines, low volume, high mix & high complexity.