Cijfers vertonen meer samenhang

door: Han de Jong

Big Picture 31 maart 2014 - Cijfers vertonen meer samenhang.pdf (66 KB)
Download

De vertekening van de economische cijfers is bijna voorbij. De economische bedrijvigheid en de cijfers hadden de laatste maanden last van de ernstige koude en sneeuwstormen in de VS en de zware sneeuwval in Japan, waardoor het moeilijk was zicht te krijgen op de onderliggende ontwikkelingen. In West-Europa was de winter juist ongewoon zacht en begon de lente weken eerder dan vorig jaar, toen het venijn van de winter in de staart zat. Maar nu het weer zich normaliseert, worden in de cijfers de onderliggende trends weer zichtbaar. En die sluiten aan bij de optimistische visie die wij al lang huldigen.

Vertrouwen in Europa blijft op peil ondanks zwakkere cijfers VS en spanningen in Oekraïne

Voor de economie van de eurozone is de stemmingsbarometer van de Europese Commissie aantoonbaar de belangrijkste in zijn soort. Deze meet zowel het ondernemersvertrouwen in diverse sectoren als het consumentenvertrouwen.

 

Het cijfer voor maart was beter dan verwacht: hoger dan dat voor februari en ook hoger dan het langjarig gemiddelde. De score van 102,4 voor maart ligt boven het langjarig gemiddelde van 100,7 en is de hoogste stand sinds 2011. Dat de index nu al drie maanden op rij boven het gemiddelde uitkomt, wijst erop dat de economie van de eurozone waarschijnlijk groeit in een tempo dat gelijk is aan of iets hoger is dan de potentiële groei. Die potentiële groei is circa 1,5% (of iets lager), wat niet bijzonder hoog is, maar wel impliceert dat er een goede kans bestaat dat de werkloosheid daalt als dit groeitempo aanhoudt. Er is uiteraard nog een lange weg te gaan om de werkloosheid op een draaglijk niveau te krijgen.

Andere vertrouwensindices waren juist iets minder positief. Het Duitse vertrouwen nam voor de tweede maand op rij af en de Ifo-index van het ondernemersvertrouwen zakte van 111,3 naar 110,7. Dat is nog steeds hoog en de daling van de verwachtingencomponent kan verband houden met de zwakkere Amerikaanse cijfers als gevolg van het weer of met de spanningen in Oekraïne en op de Krim. Toch is die daling wel iets om in de gaten te houden. De door Markit samengestelde PMI van de eurozone was in maart eveneens een fractie lager dan in april.

De president van de Bundesbank, Jens Weidman, zorgde vorige week voor een verrassing met zijn opmerking dat de Bundesbank in principe geen bezwaar heeft tegen aankopen van staats- of andere obligaties door de ECB, zolang er maar geen sprake is van monetaire financiering van begrotingstekorten. Dat is goed om te horen, want het duidt op de bereidheid kwantitatieve verruiming als instrument in te zetten. Wij denken overigens niet dat de ECB op het punt staat hiertoe over te gaan.

Dag van de waarheid voor Japan

In Japan is het bijna zover dat de omzetbelasting van 5% naar 8% gaat. De verhoging maakt deel uit van het Japanse streven de overheidsfinanciën onder controle te krijgen en wordt ingevoerd nu het Abenomics-programma een jaar loopt. Dankzij dit programma is Japan er tot nu toe in geslaagd de inflatie te verhogen en de groei van de reële economie te stimuleren. Nu was dat eerlijk gezegd niet zo moeilijk, omdat met overheidssteun de groei gestimuleerd werd en de inflatie toenam doordat de yen aan waarde verloor. Deze processen moeten nu autonoom doorgaan, terwijl de belastingverhoging juist de andere kant op werkt. Interessant is dus hoe de economie daarop reageert. Als de bedrijvigheid sterk terugvalt, zal de Bank of Japan ongetwijfeld een tandje bijzetten om de economie in de gewenste richting te sturen. Die doet het nu, aan de vooravond aan de belastingverhoging, redelijk goed. Om er maar eens een indicator uit te pikken: het vertrouwen onder het mkb is de laatste maanden gegroeid. In maart was de groei zelfs fors en werd de hoogste stand sinds de jaren tachtig bereikt! Maar misschien is dit eerder een achterlopende dan een voorlopende indicator. Bovendien ligt het derde speerpunt van Abenomics, structurele hervormingen om het groeipotentieel en de efficiëntie van de economie te vergroten, achter op schema. Het ziet er niet naar uit dat de maatregelen die tot nu toe in dat kader zijn genomen, afdoende zijn. Maar de beleidsmakers hebben nog tijd om maatregelen te nemen. Laten we eerst maar eens kijken hoe de economie reageert op de btw-verhoging.

 

Amerikaanse puzzelstukjes passen weer in elkaar

Van alle grote economieën hebben de VS de vreemdste winter achter de rug. Met de komst van de lente keren de gewone weerpatronen terug en schetsen ook de economische statistieken weer een reëel beeld. Er waren vorige week weinig nieuwe cijfers, maar het gaat duidelijk goed met de consumenten en de arbeidsmarkt. Vorige week werden er maar 311.000 werkloosheidsuitkeringen aangevraagd, het laagste aantal van dit jaar. En in de afgelopen twaalf maanden was dit slechts vier keer minder, meestal als gevolg van bijzondere factoren. De door de Conference Board gepubliceerde index van het consumentenvertrouwen is in maart gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2008. De inkomens en bestedingen van de Amerikanen ontwikkelden zich in februari naar verwachting: beide namen met 0,3% m-o-m toe. De orders van duurzame ontwikkelden zich wat minder positief. De totale reeks steeg in februari met 2,2% m-o-m, wat prima is, maar vliegtuigorders bleken daar zwaar in mee te wegen. Exclusief defensie- en luchtvaartorders was er zelfs sprake van een daling van 1,3% m-o-m. In januari was dat nog een stijging van 0,8% m-o-m, en dit cijfer was ook al naar beneden bijgesteld van 1,7% m-o-m. Hoewel de curve dus omhoog gaat, zouden we in deze fase van het herstel graag wat meer investeringen zien.