Blendlelen als nieuw werkwoord

door: Steven Peters

Sinds ruim twee weken mag ik meekijken in de Beta-versie van Blendle, de veelbelovende start-up van Marten Blankesteijn en Alexander Klöpping. Al gauw ontstond er in ons huishouden het nieuwe werkwoord Blendlelen. Waarom? Omdat ‘even Blendlelen’ betekent: de gedroomde digitale kiosk doorneuzen en als in een snoepwinkel proeven van alles waar je blik blijft steken. Waar ik vooral gewend ben om via blogs, Flipboard en Twitter nieuws tot mij te nemen, lees ik ineens weer volop kranten. Meerdere kranten zelfs, waaronder kranten die ik nooit in een echte kiosk zou kopen. Blendle past in een aantal trends: het is een platform en het zorgt voor ontbundeling. Dat biedt mooie perspectieven, zeker nu het Blendle is gelukt om verreweg de meeste uitgevers mee te krijgen. Op dit moment zijn er al 14.000 mensen die hebben aangegeven dat ze graag gebruik willen maken van Blendle.

Platformsuccessen

Het succes van tech-bedrijven uit Silicon Valley, maar ook die uit Nederland, is vaak gebaseerd op platforms, zo concludeerden we al in onze laatste paper. Een voorbeeld van een succesvol platform is de App Store van Apple. De kracht van een platform zit in het samenbrengen van gebruikers en leverancier van content. Blendle heeft ook een platform gebouwd en zo dat het waarde toevoegt voor uitgevers en lezers. Met name de functie waarin je artikelen deelt met vrienden zorgt ervoor dat je als lezer artikelen voor je neus krijgt die je anders zou missen, maar die wel precies in je interesseveld liggen. Uitgevers zijn op zoek naar een manier om in de digitale wereld een breed betalend publiek aan zich te binden. Blendle zou dit kunnen zijn voor uitgevers zoals Netflix voor televisie en Spotify voor muziek.

Betaalbezwaren weggenomen

Blendle neemt drie belangrijke bezwaren weg van mensen die niet willen betalen voor online content: betaalgemak, kwaliteit en prijszetting (dit werd al geconcludeerd in het rapport ‘Digitaal verdienen’ van PwC uit 2010). Daarnaast blijkt uit het Digital News Report 2013 van het Reuters Institute for the Study of Journalism dat het aantal mensen dat betaalt voor online nieuws significant stijgt. Op deze trend zet Blendle in, door lezers de mogelijkheid te geven te betalen per artikel met toegang tot alle merken in plaats van per abonnement met toegang tot één merk.

Uitgevers en digital natives

Door het internet wordt de nieuwsfunctie ontbundeld, zoals Fred Wilson in zijn populaire talk op LeWeb duidelijk uitlegt. Het veranderende leesgedrag zet de traditionele verdienmodellen van nieuwsuitgevers onder druk. In deze transitiefase kunnen uitgevers dan ook de hulp van digital natives zoals verenigd in het team van Blendle goed gebruiken. Een ander argument voor uitgevers om zich aan Blendle te verbinden, is dat zij een grote groep nieuwe lezers kunnen aanboren door de lage leesdrempel die Blendle biedt. Uitgevers brengen naast content de kwaliteitsstempel en selectiefunctie van krantenredacties naar Blendle. De ‘digital natives’ gaan daar zorgvuldig mee om, door de look and feel die hoort bij de identiteit van de afzonderlijke kranten zo mooi in orde te hebben.

Blendlelen nieuw werkwoord in 2014?

De combinatie van een vooruitstrevende Nederlandse markt, het wegnemen van barrières voor lezers, de steeds grotere bereidheid van mensen om online te betalen voor nieuws, de look and feel, het gebruiksgemak, een enthousiast team en de sterke naam van Alexander Klöpping maken Blendle kansrijk. Ik ben benieuwd of de Van Dale eind 2014 met ‘blendlelen’ een nieuw werkwoord rijker is.

Wat verwachten jullie? Geeft Blendle een beslissende duw in de richting van betalen voor digitaal nieuws?

Deze blog is eerder gepubliceerd op Adformatie