Weekly Rente – Fed gaat door met tapering

door: Nick Kounis

Uit haar notulen van januari bleek dat de FOMC de vermindering van de obligatieaankopen wil voortzetten tenzij de economische vooruitzichten duidelijk veranderen. Wij denken dat de Amerikaanse macrocijfers de komende maanden verbeteren doordat het effect van het slechte weer afneemt en de fundamentele omstandigheden positief zijn. De rente op Treasuries zal hierdoor waarschijnlijk stijgen. Verder beweegt de ECB zich in de richting van beleidsverruiming in maart. Naar verwachting zal dit bijdragen aan de verankering van de rente op staatsobligaties uit kernlanden op het huidige lage niveau.

FOMC-notulen wijzen op verkrapping

Uit de notulen van het FOMC-overleg van januari kan worden opgemaakt dat de lat voor beëindiging van de vermindering van de obligatieaankopen hoog ligt. Volgens de notulen “bepleitten verschillende deelnemers dat de aankopen, als een merkbare verandering in de economische vooruitzichten uitblijft, op elke FOMC-vergadering in principe met in totaal USD 10 miljard worden verlaagd.” Verder lijkt het waarschijnlijk dat het FOMC, gezien de recente sterker dan verwachte daling van de werkloosheid, de indicatie van het toekomstige rentebeleid zal wijzigen, hoewel er nog geen duidelijke overeenstemming lijkt te zijn over de manier waarop. Volgens de notulen “hadden sommige deelnemers een voorkeur voor een kwantitatieve indicatie, zoals de huidige drempels, terwijl anderen liever een kwalitatieve benadering zouden zien die extra informatie biedt over de factoren die bepalend zouden zijn voor de beleidsbeslissingen van het comité.” Verder stelden meerdere leden voor om de indicatie van het toekomstige beleid ook te koppelen aan risico’s voor de financiële stabiliteit en waren verscheidene leden van mening dat het FOMC blijk zou moeten geven van haar “bereidheid om de rente laag te houden als de inflatie hardnekkig onder het door het comité gehanteerde doel van 2% voor de langere termijn blijft.” Het lijkt hoe dan ook duidelijk dat de Fed niet wil dat de markt uitgaat van een renteverhoging op zeer korte termijn. Er lijkt echter een verkrappingsgezinde minderheid te zijn die eerder tot actie wil overgaan. Zo heeft “een aantal leden geopperd dat het misschien gepast is om de federal funds rate relatief gauw te verhogen.” Ons basisscenario is dat de beleidsrente medio 2015 wordt verhoogd.

Uitlatingen ECB wijzen op verruiming

De uitlatingen van beleidsmakers van de ECB wezen vorige week duidelijk in de richting van verruiming. Benoit Coeure, lid van de Raad van Bestuur, zei dat de centrale bank “erg alert” was op neerwaartse risico’s voor de inflatievooruitzichten. Hij merkte op dat de inflatie “dichter in de buurt zat van het punt waarop de inflatieverwachtingen gewijzigd kunnen worden en neerwaartse risico’s voor de prijsstabiliteit kunnen gaan opleveren.” Hij voegde hier, voor de zekerheid, aan toe dat de ECB “niet zal aarzelen om indien nodig doortastend op te treden.” Ook Ewald Nowotny, gouverneur van de Oostenrijkse centrale bank en lid van de Raad van Bestuur van de ECB, liet een relatief verruimingsgezind geluid horen. Hij suggereerde dat de nieuwe inflatieprognose van de ECB – die in maart gepubliceerd wordt – zou kunnen aangeven dat de inflatie in 2016 onder 2% blijft en dat “dat een argument zou kunnen zijn om iets te doen om dichter in de buurt komen van het prijsstabiliteitsdoel”.Los hiervan zei hij dat hij sceptisch is over een negatieve rente en dat een bepaalde vorm van interventie in de ABS-markten “een optie” is. Deze uitlatingen onder­strepen dat er een gerede kans is dat de ECB in maart overgaat tot beleidsverruiming.

Bundesbank zet deur open voor beëindiging sterilisatie

Verder heeft de Bundesbank officieel aangegeven een van de belangrijkste beleidsopties te steunen. In haar maandrapport stelde de Duitse centrale bank dat zij “openstaat voor een eventuele aanpassing van de huidige liquiditeit-absorberende operaties” waarmee het SMP-programma wordt gesteriliseerd. Wij denken dat de ECB deze stap waarschijnlijk in maart zal zetten omdat de extra liquiditeit binnen het financiële stelsel vorige week daalde naar EUR 120,6 mld, het laagste niveau sinds december 2011. De beëindiging van de absorption tender zal naar verwachting het liquiditeitsoverschot doen toenemen en neerwaartse druk uitoefenen op de korte rente en de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling hiervan. Of de ECB deze stap vergezeld laat gaan van een verlaging van de beleidsrente – waardoor de depositorente negatief zou worden – hangt af van de visie van de centrale bank op de inflatievooruitzichten. Volgens de voorlopige raming zwakt de HICP-inflatie in de eurozone mogelijk af van 0,7% in januari naar 0,5% j-o-j in februari. Dit zou de kans op een renteverlaging vergroten.

Rendementen staatsobligaties omhoog

De rendementen op Amerikaanse en Duitse staatsobligaties (resp. Treasuries en Bunds) bleven vorige week per saldo vrijwel gelijk. De aanhoudende stroom zwak economisch nieuws trok de rendementen op Treasuries naar beneden, zoals ook tot uiting komt in de verdere scherpe daling van onze verrassingenindex voor economische cijfers in de VS (zie grafiek). De relatief verkrappingsgezinde toonzetting van de notulen van het FOMC duwden de rendementen echter in tegengestelde richting. Door de onverminderde speculatie over verdere verruiming door de ECB bleven de rendementen op Bunds laag.

Weekly rente 2

Rendementen Treasuries omhoog bij betere macrocijfers

Ons basisscenario is dat de wereldeconomie naar een hogere versnelling schakelt. Dit gebeurt onder aanvoering van de VS waar de economische cijfers waarschijnlijk zullen verbeteren na de tijdelijke inzinking als gevolg van het slechte weer en de voorraadcorrectie. De eerste tekenen waren eind vorige week al zichtbaar: de PMI (inkoopmanagersindex) van Markit voor de verwerkende industrie in februari is sterk gestegen. Wij voorzien een V-vormig herstel van onze verrassingenindex naarmate het effect van het weer uit de economische cijfers verdwijnt. Op grond hiervan verwachten wij dat de rendementen op Treasuries de komende drie maanden gaan oplopen. Bunds zullen zich naar verwachting rond het huidige niveau blijven bewegen. Vermoedelijk zal het opwaarts effect van de aantrekkende wereldeconomie teniet worden gedaan door de aanhoudend zwakke inflatie in de eurozone en extra verruimende maatregelen door de ECB.