Webinar – De crisis voorbij (of van de ene naar de andere?)

door: Han de Jong

Webpresentatie gehouden op 26 februari (58 minuten)

Agenda
Conclusie (3)
Holland – België (4-6)
Europa (7-14)
VS (15-18)
Opkomende landen (19-21)
Financiële markten en Fed tapering (22-27)
Conclusies en Risico’s (28-29)

Tussen haakjes staan de slidenummers mbt de onderwerpen

Webinar 26 februari 2014