Vraag naar industriële metalen blijft gunstig

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor - feb 2014.pdf (253 KB)
Download
  • Prijzen basis metalen zwakten af door festiviteiten in China en tegenvallende productiecijfers VS
  • Vooruitzichten voor basis metalen gunstig, gegeven de huidige stand van economie en prognoses
  • In de staalindustrie zal overcapaciteit (m.n. in China) de mondiale prijs nog blijven beïnvloeden

Prijzen voor nikkel en staal bleven relatief sterk

De afgelopen paar weken zwakten de prijzen van basismetalen licht af. China kocht minder metalen en mineralen in vanwege de nieuwjaars-festiviteiten eind januari. Daarnaast stelde industriële activiteit in de VS teleur in januari, wat vooral te wijten was aan de weersomstandigheden. prijsindexDe prijs voor aluminium daalde tot onder de USD 1.700/t en ook de prijzen voor koper en zink zwakten af. De nikkelprijs kreeg echter een impuls begin dit jaar vanwege het nieuws dat Indonesië gestopt is met de export van onbewerkte metalen en mineralen. Het verbod maakte een einde aan de export van (lateriet) nikkel- erts. China, de grootste consument van dit type nikkelerts uit Indonesië, gebruikt het materiaal voor de productie van ‘nickel pig iron’ (NPI), wat veel gebruikt wordt voor het maken van roestvrijstaal. De prijs steeg op de verwachting dat China op den duur weer geraffineerde nikkel moet gaan gebruiken. Maar uiteindelijk kreeg ook de Chinese nieuwjaarsviering en zwakke productiecijfers uit de VS hun grip op de prijs en nikkel verloor 4%. Een beperkt aantal kooplustige partijen en zwak sentiment in de staalmarkt speelde ook een rol in de staalprijzen. Desondanks bleef de mondiale staalprijs tijdens de eerste weken van 2014 stabiel. In China blijft de staalproductie toenemen, ondanks de bestaande overcapaciteit.

Basismetaalmarkten: Vooruitzichten positief

De vraag naar basismetalen zal verder toenemen dit jaar. Dit zal ertoe leiden dat het evenwicht in de basismetaalmarkten herstelt in 2014 en 2015. Veel hangt echter af van de toestand van de Chinese economie en het tempo van afbouwen van stimuleringsmaatregelen door de Amerikaanse centrale bank (Fed). Als de groei van de Chinese vraag naar basismetalen daalt, zullen de (prijs)vooruitzichten voor basismetalen verslechteren. In de aluminium sector zijn de voorraden op de Londen Metal Exchange (LME) nog steeds relatief hoog en het merendeel van dit materiaal zit opgesloten als onderpand bij financieringsconstructies. Dit maakt dat de fysieke beschikbaarheid voor eindgebruikers laag is en de aluminium premies – voor directe levering – tot recordhoogte zijn gestegen. Bij de huidige lage prijzen is de verwachting dat meer capaciteit zal worden gesloten. De LME kopervoorraden nemen snel af, met een daling van ruim 50% sinds het piekniveau van 13 mei 2013. De daling is echter niet een signaal dat de fysieke eindvraag naar koper toeneemt. Een deel van het materiaal wordt verplaatst buiten LME registratie. De voortekenen voor de nikkelmarkt zijn gunstig, aangezien de vraag naar roestvrijstaal in de VS en Europa verbetert. Daarnaast zal in H2 2014 de druk op de aanbodzijde toenemen als gevolg van het Indonesische uitvoerverbod. In de zinkmarkt wordt de vraag-/aanbod balans krapper. De vraag naar verzinkt staal zal naar verwachting toenemen, terwijl sommige zinkmijnen worden gesloten komende jaren.

Ferro metaalmarkten: Sterkere prijzen in Europa

Amerikaanse staalprijzen zijn sterk verbeterd sinds juni 2013, maar begin 2014 was de glans ervan af. De ISM Manufacturing index in de VS daalde sterk in januari met 5,2 indexpunten, maar staat nog steeds boven de 50 punten. De invloed van extreem weer is hier groot. De vooruitzichten voor de Chinese staalindustrie blijven onzeker. Beschikbaarheid van krediet zal afnemen en we verwachten niet direct een impuls aan koopactiviteiten na de Chinese festiviteiten. Daarnaast is er nog veel overcapaciteit in de Chinese staalindustrie en het ziet er niet naar uit dat dit op de korte termijn zal worden opgelost. In Europa zijn de omstandigheden verbeterd, wat resulteerde in prijsstijgingen in zowel het noordelijke als het zuidelijke deel van Europa. De vraag in Europa is gunstig en de vooruitzichten blijven in 2014 positief.

Wat zijn onze prijsverwachtingen voor 2014?

forecasts nl feb 2014Wij verwachten een toename in prijzen voor basismetalen, als gevolg van de verbetering van de mondiale economie en de goede vooruitzichten voor metaal gebruikende sectoren. Wij voorzien een (langzaam maar gestaag) herstel in de bouwactiviteit komend jaar. In veel regio’s in de wereld is de vraag naar nieuwe woningen en gebouwen weer aan het toenemen. Ook zal de verkoop van auto’s wereldwijd toenemen. En als gevolg van het economisch herstel, gaan wij uit van een groei in de investeringen, die een impuls zal geven aan de wereldwijde vraag naar kapitaalgoederen. China kan dit perspectief nog verstoren op het moment dat de vraag naar basismetalen afneemt. De Chinese output van de verwerkende industrie viel begin 2014 al tegen en samen met strengere kredietvoorwaarden, zou de groei in China dit jaar kunnen teleurstellen. In de staalsector zal overcapaciteit de prijzen drukken. Prijzen voor grondstoffen voor het maken van staal (ijzererts en cokeskolen) zullen licht verbeteren in Q1.