Visie op rente en euro – ECB aan zet

door: Nico Klene

14-02-03-visie.pdf (148 KB)
Download

De lange rente is gedaald – vooral onder invloed van zorgen op de financiële markten over een aantal opkomende economieën. De interbancaire rentes waren stabiel. We verwachten dat de lange en korte rentes voorlopig laag blijven.

Zorgen over opkomende economieën

In de voorbije weken zijn de zorgen over de groei van de wereldeconomie toegenomen. Het betreft vooral diverse opkomende economieën. Zo zijn er twijfels over de financiële stabiliteit van China en is er financiële of politieke onrust in Argentinië, Turkije, Thailand en Oekraïne. Overwegend zijn deze problemen van binnenlandse aard. Daarbij komt dat het ‘temperen’ van het ruime monetaire beleid in de VS een einde maakt aan de sterke stroom van kapitaal in de richting van de opkomende economieën.

Wat er verder gaat gebeuren, moeten we uiteraard afwachten. Wij gaan er echter van uit dat er herstel zal optreden. Volgens ons staan deze landen er namelijk beter voor dan vroeger. Er wordt beter economisch beleid gevoerd en veel van deze landen beschikken over grote valutareserves. Verder zal de aantrekkende conjunctuur in de ontwikkelde economieën een gunstig effect hebben op de opkomende landen.

ECB gaat waarschijnlijk nieuwe stappen zetten

De inflatie in de eurozone is in januari gedaald naar 0,7%. We verwachten dat de inflatie de komende maanden verder daalt. Dat heeft te maken met de forse onderbezetting op de arbeids-markt. De werkloosheid is nog hoog en daardoor zal de druk op de loonontwikkeling aanhouden. Verder zorgen de sterke euro en de druk op grondstoffenprijzen ervoor dat minder inflatie wordt ‘geïmporteerd’. We verwachten geen deflatie in de eurozone, maar het risico wordt wel groter. Bovendien is het liquiditeitsoverschot op de geldmarkt flink afgenomen, waardoor de driemaands euriborrente nu op 0,3% ligt, tegen 0,2% twee maanden geleden. Dat weerspiegelt verkrapping.

We denken daarom dat de ECB weer tot actie zal overgaan – wellicht al deze week. Een mogelijke eerste stap is dat de ECB zal stoppen met de zogeheten ‘sterilisatie’ van haar SMP-programma. Het gaat hier om een (inmiddels beëindigd) opkoopprogramma van obligaties met het specifieke doel om bepaalde niet goed werkende obligatiemarkten beter te laten functioneren. Het geld dat daardoor in het financiële systeem kwam, werd door de ECB echter (wekelijks) elders weer weggehaald (‘gesteriliseerd’). Daarmee was het neutraal voor de geldhoeveelheid. Door hiermee nu te stoppen, zou het liquiditeitsoverschot met bijna EUR 180 mld oplopen en kan de korte interbancaire rente worden gedrukt tot het eerdere niveau. Verder zou deze stap helpen om de verwachtingen ten aanzien van de korte rente te temperen. Als dit niet werkt, zou de ECB de rente verder kunnen verlagen.

 

140203-Visie op rente en euro

Lange rente voorlopig laag

De lange rente is gedaald onder invloed van ‘veilige-haveneffecten’. Deze hingen samen met de genoemde zorgen over opkomende markten. Ook de lager dan verwachte inflatiecijfers in de eurozone speelden een rol. Deze leidden tot speculatie over een verdere versoepeling van het monetair beleid door de ECB. Zoals we boven al schreven, denken we dat de wereldeconomie in de komende maanden zal aantrekken. Dit zal zorgen voor opwaartse druk op de obligatie-rente. Bovendien zal de Fed de obligatieaankopen waarschijnlijk verder verlagen. Wij verwachten daarom in de komende drie maanden enige stijging van de Amerikaanse lange rente. De Duitse (en Nederlandse) rente zal daarbij wat achterblijven. Wij verwachten immers dat de ECB het monetaire beleid gaat verruimen. De lange rente zal voorlopig in de buurt van de recente niveaus blijven.

Euro gaat dit jaar verzwakken

De euro is in januari ten opzichte van de dollar iets verzwakt. De dollar profiteerde van het negatieve sentiment ten aanzien van de munten van opkomende economieën. Ook het verder verminderen van de obligatieaankopen door de Fed maakte de munt sterker. Aan de andere kant drukte de verwachte verdere verruiming van het monetaire beleid in de eurozone de euro juist. We verwachten dat de laatste twee omstandigheden actueel blijven en de euro verder zal verzwakken.