Vergrijzing biedt kansen voor de bouw

door: Madeline Buijs , Annemijn Fokkelman

Vergrijzing-biedt-kansen-voor-de-bouw.pdf (3 MB)
Download

Na jaren van krimp begint 2014 met prille positieve geluiden voor de bouwsector. Door de vergrijzing liggen er een hoop nieuwe kansen voor ondernemers in onder andere de woningbouw, installatietechniek en technologie. Goed inspelen op die mogelijkheden kan de groei van de bouwsector de komende jaren extra aanwakkeren. Daarvoor hebben ondernemers kennis van de huidige consumentenmarkt nodig en is samenwerking tussen bedrijven uit verschillende vakgebieden absoluut noodzakelijk.

Samenvatting:

De Nederlandse bouwsector heeft het niet makkelijk gehad. In 2013 lag de bouwproductie 22% lager dan in 2008. Vooral de woningbouw heeft het zwaar te verduren. Door de crisis is de nieuwbouwproductie sterk teruggevallen en aangezien de woningbouw ongeveer 40% van de totale bouw beslaat, heeft dat een negatief effect gehad op de gehele sector.

De woningbouwers en de bouw in het algemeen kunnen daarom wel een stimulans gebruiken. De nieuwe generatie 65-plussers, een groep die de komende jaren flink zal groeien, kan daarvoor gaan zorgen. Door de vergrijzingsgolf zullen meer ouderen een geschikte woning nodig hebben. Dit valt samen met het nieuwe beleid om wonen en zorg te scheiden. Ouderen zullen daardoor langer thuis blijven wonen, met eigen zorgvoorzieningen binnenshuis of in de buurt. Op dit moment wordt er over het geheel genomen weinig gebouwd, waardoor er ook minder geschikte woningen voor ouderen bijkomen.

Deze ontwikkelingen scheppen vraag, en daarmee kansen voor de bouwsector. Vooral ouderen met koopwoningen zijn een interessante doelgroep voor bouwers, omdat ze relatief veel vermogen hebben. Daardoor kunnen ze aanpassingen aan een woning doen nu wonen steeds minder uit publieke middelen wordt gefinancierd. Wel moeten bouwers rekening houden met de wensen en behoeften van deze specifieke klantgroep.

In dit rapport ziet u in een onderzoek waar de vergrijzing het sterkst toeneemt en in welke mate er vraag naar ouderenwoningen is. Die demografische ontwikkelingen trekken we vervolgens naar de praktijk. Het is belangrijk voor bouwondernemers om de woonbehoeften van ouderen in Nederland te analyseren, om het aanbod daarop aan te passen en om samen te werken met anderen om zoveel mogelijk in de vraag van de nieuwe klant te voorzien. Het rapport wordt afgesloten met twee praktijkvoorbeelden uit de bouw en installatietechniek.