Nederlandse economie groeit dit jaar iets meer dan 1%

door: Nico Klene

ABN AMRO past groeiraming Nederlandse economie aan

Wij hebben onze ramingen voor de economische groei in Nederland in 2014 naar boven aangepast. Daar zijn twee redenen voor: de gunstiger ontwikkeling in het verleden en de verbeterde vooruitzichten voor de komende kwartalen.

De economie heeft het vorig jaar wat beter gedaan dan was gedacht. Zo heeft het CBS de cijfers van het bruto binnenlands product (BBP) voor het tweede en derde kwartaal onlangs iets naar boven herzien: in het tweede kwartaal is het BBP met 0,1% toegenomen en in het derde kwartaal met 0,3% (ten opzichte van het voorgaande kwartaal; k-o-k). Maar vooral het vierde kwartaal leverde een verrassing op: het BBP steeg met liefst 0,7% – veel meer dan verwacht. Alleen al deze kleine en grote meevallers in 2013 zorgen voor een hogere gemiddelde economische groei in 2014. (We spreken van positieve ‘statistische overloop’.)

Tevens zijn de economische vooruitzichten wat verbeterd. Al sinds medio vorig jaar hebben de economische barometers per saldo een duidelijke stijging laten zien. We denken daarom dat de economie het in de komende kwartalen wat beter kan doen dan we eerder dachten. Wel is het zo dat diverse recente internationale economische cijfers wat tegenvielen. Dat kan betekenen dat de acceleratie van de mondiale groei momenteel wordt afgeremd. We gaan er echter van uit dat dit tijdelijk is.

Wel denken we dat de groei in Nederland in het eerste kwartaal veel lager zal uitvallen dan eind vorig jaar. De groei werd toen immers gestimuleerd door fors hogere autoverkopen. Dat had te maken met belastingverhogingen voor nieuwe auto’s die begin dít jaar zouden ingaan. (Bovendien kwam er begin dit jaar een eind aan een tijdelijke belastingfaciliteit voor investeringen.) De autoverkopen vallen daarom begin dit jaar weer sterk terug. We gaan er dan ook van uit dat een deel van de meevaller van eind 2013 in het eerste kwartaal van dit jaar zal worden ‘terugbetaald’.

Al met al hebben we de groeiraming voor de Nederlandse economie voor dit jaar aangepast van ½% naar 1 à 1¼%.