Merkaliteit is de nieuwe werkelijkheid

door: Han Mesters

Bij het seminar tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament werd duidelijk dat er structurele veranderingen gaande zijn binnen de zakelijke dienstverlening. De technologie groeit exponentieel, internet krijgt steeds meer invloed en de crisis heeft onze kijk op het bedrijfsleven veranderd. De ontwikkelingen in de economie zijn een uitgelezen kans voor de sector om onszelf opnieuw uit te vinden. Bedrijven moeten vernieuwen om op de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen. Daarvoor moet de organisatie onder de loep, het business-model uit de mottenballen en de nieuwe generatie zzp’ers aan het werk.

Specialisten runnen de show

Waar bedrijven vroeger vrijwel alleen bij piekbelasting of ziekte een beroep deden op zzp’ers, is de ‘flexibele schil’ nu voor vernieuwende ondernemers van grote toegevoegde waarde. De zakelijke dienstverlening heeft behoefte aan externe mankracht en expertise. En juist nu besluiten veel hoogopgeleide, ervaren mensen zelfstandig te gaan werken. Sommige zijn overbodig geworden in hun vaste baan, andere kiezen er zelf voor niet langer binnen hiërarchische structuren te werken. Deze professionals bieden een schat aan informatie voor bedrijven, want ze zijn ervaren, bij de tijd en creatief.

Netwerken worden een nieuw wervingstool

Langzamerhand dwingt de nieuwe generatie zelfstandigen de organisatiecultuur te veranderen: minder hiërarchie, meer eigen verantwoordelijkheid en grotere aandacht voor de inbreng van mensen. Ondernemers kijken kritischer naar de individuele waarde van werk(aan)nemers, want ook tussen de zzp’er en het bedrijf moet het goed klikken. Om de beste flexkrachten te vinden, gaan organisaties steeds meer netwerken opereren. Zo worden ZP’ers (Zelfstandige Professionals met een HBO+ opleiding) steeds vaker door bedrijven rechtstreeks uit de markt gehaald en niet meer via bureaus. Het is dus zaak een blijvende relatie op te bouwen met de juiste professional en dat is de reden dat veel bedrijven online communities oprichten met als doel te ‘vinden, volgen en te verbinden’.

De uitdaging voor leveranciers van flexwerkers zit niet alleen in het gegeven de ontwikkeling van zelfstandigen up-to-date houden. Wie in zzp’ers bemiddelt, doet dat tegen vrij kleine marges. De brutomarge staat onder druk, doordat grote bedrijven zo veel mogelijk kosten proberen te drukken. Om de bedrijfsresultaten overeind te houden, moeten uitzendondernemers dus ook over hun business-model en efficiency nadenken.

De why en purpose van merken

In deze maatschappij is, naast de organisatiestructuur, ook de bedrijfscultuur onmisbaar. De consument wil dat bedrijven relevant zijn én iets goeds doen voor de samenleving. Om te verkopen, moeten organisaties purpose tot het kloppend hart van hun merkidentiteit en positionering maken. Gastspreker Guy van Liemt is professional op dit gebied. Met purpose wordt een human purpose beyond profit bedoeld, anderen noemen het de why. Van Liemt spreekt over ‘merkaliteit’: de mentaliteit van het merk of het verschil dat je als merk wilt maken in de wereld. Alles draait om het goede idee achter je bedrijf, waarom het bestaat en of dat relevant is. De bedoeling (why) is het doel, de winst het resultaat.

‘Doing well by doing good’

Ieder bedrijf heeft een eigen (maatschappelijke) boodschap, waarmee een ondernemer ooit begonnen is. Volgens van Liemt moet elke zakelijke dienstverlener met die intrinsieke wil bezig zijn en met mensen samenwerken die voor dezelfde normen en waarden staan. Je werknemers zijn de kern van je bedrijf. Zijn zij gelukkig, dan is je bedrijf dat ook. En straalt je bedrijf tevredenheid uit, dan overtuig je je klant. En is de consument gelukkig, dan zijn je aandeelhouders dat al helemaal.