Macro Weekly – Yellen in het spotlicht

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele , Roy Teo

Macro Weekly - 10 februari 2014 - Yellen in het spotlicht (160 KB)
Download
  • Big Picture: De internationale macrocijfers van vorige week waren teleurstellend. We hadden weliswaar wat groeivertraging verwacht, maar sommige indices waren wel erg slecht. Dit is echter waarschijnlijk slechts tijdelijk en deels het gevolg van bijzondere factoren, zoals het slechte weer in de VS. Er verschenen vorige week ook enkele cijfers die beter aansluiten bij ons standpunt dat de wereldeconomie zich op de weg omhoog bevindt. Wij verwachten dit jaar boventrendmatige groei in sommige landen en een trendmatige of boventrendmatige groei van de wereldeconomie.
  • Rente: Het besluit van de ECB om het monetaire beleid niet te wijzigen stelde de markten teleur. De reden waarom de ECB pas op de plaats maakt, lijkt te zijn dat de bank eerst meer informatie wil en niet zozeer dat verdere stappen niet gerechtvaardigd zouden zijn. Wij verwachten dat de ECB in maart wel in actie komt. Janet Yellen, de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, zal haar eerste monetaire-beleidsverklaring dinsdag afleggen voor het Huis van Afgevaardigden en donderdag voor de Senaat. Er spelen twee belangrijke onderwerpen: het tempo waarin de obligatieaankopen worden verminderd (tapering) en de door het FOMC gegeven indicatie van het moment waarop de beleidsrente uiteindelijk verhoogd zal worden.
  • Valuta’s: De valuta’s van de opkomende landen herstelden zich vorige week. Dit vertaalde zich in een algehele verbetering van de stemming op de valutamarkten. Hoewel de volatiliteit mogelijk aanhoudt, lijkt een crisis in de opkomende markten, gezien de positieve fundamentele factoren, niet in het verschiet te liggen. De Amerikaanse dollar verloor terrein door een geringere vraag naar veilige beleggingen en zwakkere macrocijfers; het besluit van de ECB om niet in actie te komen, steunde de euro. Wij denken dat de Amerikaanse macrocijfers weer beter worden en dat de ECB uiteindelijk haar beleid moet verruimen. Een daling van de EUR/USD lijkt daarmee onvermijdelijk.