Macro Weekly – Eerst verkopen, dan nadenken

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele , Roy Teo

Weekly Macro - 3 februari 2014 - Eerst verkopen, dan nadenken (169 KB)
Download
  • Big Picture: Diverse factoren hebben het sentiment rond de opkomende markten ondermijnd. De oorzaken zijn in de meeste gevallen volledig binnenlands van aard. Ernstiger zijn achterblijvende hervormingen, onhoudbare groeimodellen en de twijfelachtige financiële stabiliteit van China. Daar komt bij dat de kredietverlening in veel opkomende landen de laatste jaren sterk is gegroeid. Wel is de aansturing van de economie in deze landen de afgelopen jaren sterk verbeterd. Veel opkomende landen beschikken over omvangrijke valutareserves en daarmee over een flinke buffer. Ook zijn ze flexibeler dan in het verleden, omdat ze doorgaans geen vaste wisselkoersen hanteren en veel landen zelfs een handelsoverschot hebben. Ook het feit dat de welvarende economieën weer aantrekken, zal helpen.
  • Rente: Dalende inflatie en een krapper wordende geldmarkt doen vermoeden dat de ECB het monetaire beleid verder gaat versoepelen, mogelijk al tijdens de vergadering van deze week. De meest waarschijnlijke eerste stap is volgens ons dat de ECB liquiditeit verschaft door de sterilisatie van het SMP-programma te beëindigen. Als dit geen effect op de financiële markten heeft, gaat de ECB volgens ons de rente waarschijnlijk verder verlagen, waarbij een negatieve depositorente in maart of april tot de mogelijkheden behoort.
  • Valuta’s: Sommige valuta’s van opkomende landen profiteerden van steunmaatregelen door centrale banken, maar het algehele sentiment bleef zwak. Als veilig beschouwde valuta’s, zoals de Japanse yen, de Zwitserse frank en, in mindere mate, de Amerikaanse dollar, deden het goed. De positieve uitgangssituatie betekent volgens ons dat het besmettingsvaar relatief gering is. Wij verwachten dat ook dat het sentiment weer zal verbeteren. Door de verwachting dat de ECB haar monetaire beleid verder gaat verruimen komt de euro verder onder druk ten opzichte van de dollar. Vorige week dook de EUR/USD onder 1,35 en wij verwachten dat de neerwaartse trend aanhoudt.

140203 weekly tabel NL