Macro Weekly – De blind rondtastende econoom

door: Han de Jong , Nick Kounis , Georgette Boele , Roy Teo

W140217NL.pdf (1 MB)
Download
  • Big Picture: Door het slechte weer in de VS is het onmogelijk de economische cijfers uit de VS goed te interpreteren. Het is natuurlijk altijd lastig om blind rond te moeten tasten, maar op dit moment komt het wel bijzonder slecht uit. De cijfers zouden ons immers moeten vertellen of de groeiversnelling van de tweede helft van 2013 doorzet. Gegeven onze positieve inschatting van de fundamentele economische situatie, verwachten wij dat de macrocijfers krachtig opveren zodra de weersomstandigheden weer normaal worden.
  • Rente: Door de sterker dan verwachte BBP-groei in de eurozone is de kans op monetaire verruiming door de ECB in maart kleiner geworden. Echter, de inflatieverwachting zal waarschijnlijk bepalend zijn of de ECB het beleid al dan niet verder verruimt. Wij verwachten dat de inflatie de komende jaren onder de doelstelling voor prijsstabiliteit blijft. In de VS klonk Fed-voorzitter Yellen klonk in haar monetaire-beleidsverklaring relatief positief. Zij benadrukte dat de afbouw van de obligatie-aankopen waarschijnlijk wordt voortgezet.
  • Valuta’s: Het Britse pond, gesteund door het inflatierapport van de BoE, won terrein tegenover de andere belangrijke valuta’s. Ons koersdoel voor de EUR/GBP van 0,82 eind maart werd vorige week al bereikt. De Amerikaanse dollar was door tegenvallende macrocijfers in de VS nog altijd uit de gratie, terwijl de euro zich goed wist te handhaven als gevolg van de betere BBP-cijfers. Wij denken dat de combinatie van weer betere cijfers in de VS en een verruimende koers van de ECB de koers van de euro tegenover de dollar zal drukken. Het herstel van de valuta’s van de opkomende landen zette door dankzij het verbeterend sentiment.