Macro Visie – 1e kwartaal 2014 – Hoe zou het mis kunnen gaan?

door: Nick Kounis , Aline Schuiling , Peter de Bruin , Philip Bokeloh , Maritza Cabezas

Macro Visie - 1e kwartaal 2014 - Hoe zou het mis kunnen gaan? (417 KB)
Download
  • Wij verwachten dat de wereldeconomie aanmerkelijk versnelt: De tegenwind neemt immers af. De economische groei zal het eerst versnellen in de VS, waar alle lichten voor een boven-trendmatige groei op groen staan. Na een periode van schuldvermindering en herstellende vermogensprijzen lijken de balansen in de private sector gezond. Dat schept de voorwaarden voor een krachtiger groei van de investeringen en de consumptie. Het herstel van de vraag zal worden gefaciliteerd door soepeler kredietvoorwaarden, torenhoge bedrijfswinsten, aantrekkende banengroei en afnemende onzekerheid, terwijl in de eurozone de druk op de binnenlandse vraag van de particuliere sector afneemt. Verder is het bezuinigingstempo in de eurozone en de VS na de ingrijpende maatregelen van vorig jaar sterk afgenomen. Sterkere economische groei in de VS en een langzaam herstel in de eurozone zullen wereldwijd een positief effect hebben op de export. Driekwart van de Aziatische export naar landen buiten de regio gaat bijvoorbeeld naar de VS en de EU.
  • Risico’s rond opkomende markten overduidelijk: De vooruitzichten zijn dus positief, maar hoe zou het allemaal mis kunnen gaan? De kans bestaat dat de eerdere omvangrijke kapitaalstroom naar opkomende markten abrupt teruggedraaid wordt. In dat geval gaan valuta’s en vermogensprijzen hard onderuit. De algehele instabiliteit van de financiële markten kan dan het vertrouwen schaden. Wij vinden de structurele situatie in de opkomende landen over het algemeen heel gezond. Zij hebben in totaliteit zelfs een overschot op de lopende rekening, de buitenlandse schuld is gering en de valutareserves zijn uitzonderlijk groot. Maar beleggers kunnen simpelweg schrikken van een paar rotte appels. Meer fundamenteel gezien zijn er neerwaartse risico’s voor de groeivooruitzichten in China. Dit komt voort uit de combinatie van overcapaciteit in de industrie, schulden bij bedrijven en lokale overheden en probleemleningen. Dit is een erfenis van de investeringshausse van de afgelopen paar jaar. De autoriteiten proberen de economie om te vormen van een door investeringen naar een door consumptie gedomineerd model en proberen tevens de toename van financiering met vreemd vermogen te verminderen. Daarom is er een risico dat de investeringen te sterk vertragen. In ons basisscenario gaan wij ervan uit dat de autoriteiten erin slagen de transitie soepel te laten verlopen. Ze beschikken over de juiste instrumenten om de economie aan te sturen en over de financiële vuurkracht om eventueel noodzakelijke reddingsoperaties uit te voeren.
  • Risico’s ook in VS en eurozone: Ten derde kan het terugdraaien van de monetaire stimulering door de Fed de financiële markten destabiliseren en leiden tot een ongewenst sterke verkrapping van de financiële omstandigheden. Wij verwachten niet dat dit risico zich zal voordoen. De lage inflatie biedt de Amerikaanse centrale bank de ruimte om het stimuleringsprogramma heel langzaam af te bouwen. Ten vierde bestaat de vrees dat de eurozone zich ontpopt als het ‘oude Japan’, met een combinatie van banken die langzaam hun balansen verkorten en deflatie. Wij denken dat de combinatie van een verantwoorde beleidsvorming en een beter economisch klimaat de eurozone in staat stellen deze bedreigingen te weerstaan. Tot slot, bestaat het risico dat de euro-schuldencrisis opnieuw escaleert. Elke gebeurtenis die de geloofwaardigheid van het Outright Monetary Transactions (OMT) programma van de ECB aantast, kan leiden tot nieuwe spanningen op de financiële marketen. Dit risico lijkt echter beperkt te zijn