Goed vierde kwartaal voor industriële productie

door: Casper Burgering

De industriële productie groeide in december 2013 verder met 1,8% j-o-j. Daarmee heeft de industrie in het laatste kwartaal van 2013 een goede reeks neergezet, met drie maanden op rij groei van de productie. In het vierde kwartaal werd een productiegroei gerealiseerd van 1,5% j-o-j, een goed herstel na drie kwartalen van krimp. Toegegeven, in historisch perspectief is dit nog relatief laag, maar gegeven de uitdagende economische omstandigheden is dit een knappe prestatie. productie omzet orders

De gemiddelde productie groei over 2013 kwam uit op -1,1% j-o-j, waarbij de meeste branches een krimp registreerde. In 2013 zagen vier branches hun productie toenemen. Bij zowel de basismetaalindustrie (staalproductiebedrijven, aluminiumsmelters, zinksmelters, gieterijen en draadtrekkerijen) als de textielindustrie nam de productie toe met bijna 2% j-o-j. In de machine- en rubber/kunststofindustrie nam de productie mondjesmaat toe. In de overige branches daalde de productie op jaarbasis. Parallel aan de krimp van de productie in 2013, daalde de omzet met 0,4% j-o-j. Ook hier toonde de meeste branches een krimp, terwijl de basismetaal-, textiel-, rubber/kunststof en machine-industrie toch nog een groei realiseerden.

De sterk aantrekkende productiegroeicijfers in december duiden erop dat de start van 2014 solide zal beginnen. Met name de transportmiddelenindustrie, de elektrotechnische industrie en de machine-industrie tonen krachtig herstel. Ook op het gebied van de orders zien we bemoedigende cijfers voor de start van 2014, met sterke toenames in orders bij de machine- en elektrotechnische industrie. Maar gezien de grilligheid in het verloop van deze reeksen moeten we hier enige voorzichtigheid in acht nemen.

Sentiment onder ondernemers is verbeterd

De stemming onder ondernemers neemt maandelijks toe. Het optimisme keert langzaam terug en dat blijkt uit de cijfers. Het producenten- en consumentenvertrouwen verbeteren maandelijks. ondernemersklimaatOndanks dat de PMI voor de industrie is afgenomen in januari (vooral veroorzaakt door een scherpe daling in de index voor nieuwe orders) zijn ondernemers over het algemeen optimistisch gestemd over het economische klimaat voor de komende 3 maanden. Uit de cijfers over januari blijkt dat alleen in de transportmiddelenindustrie (vervaardiging van auto’s en aanhangwagens) het sentiment nog erg laag is. Zelfs in de meubelindustrie is het sentiment in januari verbeterd.

Groeiperspectieven voor de industrie

Ondanks dat de bezettingsgraad nog onder zijn lange termijn gemiddelde zit, blijkt uit de cijfers dat de bezetting maandelijks toeneemt. Dit zal komend kwartaal aanhouden. Uit verschillende conjunctuurenquêtes blijkt dat een meerderheid van de ondernemers niet alleen optimistisch is over de productie en orders komende 3 maanden, maar ook dat zij van plan zijn om meer te gaan investeren. Vooral de exporterende industriële branches zullen hun productie sterker zien toenemen dan branches die zich focussen op Nederland. De  branches die zich op marktgebieden buiten de eurozone richten, zullen vooral profiteren van de verwachte daling van de koers van de euro ten opzichte van de dollar. Zij zullen hun investeringsplannen naar voren halen bij een aanhoudende vraag naar industriële producten en relatief lage valutarisico’s. Ook zullen branches die toeleveren aan export intensieve sectoren indirect profiteren van de groei van de export. De machine-industrie scoort bijvoorbeeld hoog op exportintensiteit, en heeft tevens een groot aandeel in het marktgebied buiten de eurozone. Hiervan zal de  metaalproductenindustrie (als belangrijke toeleverancier van de machine-industrie) de vruchten plukken. De macro-economische vooruitzichten van ABN AMRO bieden een solide fundament voor positieve productieverwachtingen voor de industrie tot en met 2015. ABN AMRO gaat uit van een productiegroei voor de totale industrie van 2% in 2014 en een groei van 3% in 2015.