Eurozone: Groei trekt aan

door: Aline Schuiling

140205-Eurozone.pdf (112 KB)
Download

De economie van de eurozone is in de loop van vorig jaar in een matig tempo gaan groeien en krijgt naar verwachting dit jaar en in 2015 meer vaart. De export en de industriële productie profiteren van de sterkere wereldeconomie en een naar verwachting zwakkere euro. Een aantal belemmeringen voor de groei van de binnen-landse vraag zal minder zwaar wegen dan in de afgelopen twee jaar, maar blijft een krachtig herstel van het BBP in de weg staan. De inflatie ligt ruim onder de ECB-doelstelling voor prijsstabiliteit, neemt vermoedelijk de komende kwartalen nog verder af en blijft daarna erg laag. Voor de ECB is dat waarschijnlijk aanleiding om het beleid verder te versoepelen. De rente op tienjarige Bunds blijft dan tot ongeveer medio dit jaar rond het huidige niveau liggen. Daarna voorzien we een geleidelijke rentestijging. Die rentestijging blijft vanwege de lage korte rente, lage inflatie en matige economische groei echter beperkt. Wij verwachten voor de komende periode een zwakkere euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

 

Bescheiden groei in tweede helft 2013

De eurozone klom in de loop van vorig jaar uit de recessie en groeide in het tweede en derde kwartaal licht. Uit de maandcijfers blijkt dat de groei in het vierde kwartaal waarschijnlijk iets hoger lag dan in het derde, waarin slechts 0,1% kwartaal-op-kwartaal werd gerealiseerd. De industriële productie herstelde zich in november en compenseerde daarmee de daling in september-oktober. Dit wijst erop dat de sector na een stabilisatie in het derde kwartaal in het vierde is gegroeid. Ook het aantal kentekenregistraties voor nieuwe personenauto’s steeg in het vierde kwartaal fors (+5,2% k-o-k). Goed nieuws voor de particuliere consumptie, die naar verwachting, net als in het derde kwartaal, licht toenam. De investeringen in vaste activa stegen in het derde kwartaal met 0,5% k-o-k en ook voor het vierde wordt een matige groei verwacht. Een krachtiger groei in de loop van dit jaar lijkt waarschijnlijk, wanneer bedrijven meer winst maken en het vertrouwen in de economie aantrekt. Uitgesplitst naar land, zien we dat Griekenland, Ierland en Portugal de afgelopen vier kwartalen het sterkst hebben gepresteerd. Tussen het derde kwartaal van 2012 en 2013 is de jaar-op-jaar groei van het BBP in deze landen met 2,3 tot 3,7 procentpunt toegenomen. In Duitsland en Oostenrijk viel de groei licht terug. Wij verwachten dat de groeicijfers van de individuele lidstaten in 2014015 verder naar elkaar toe bewegen.

Aantrekkende groei in 2014015

Wij verwachten dat de economische groei in de eurozone in 2014015 geleidelijk verder aantrekt. De export en industriële productie spelen daarbij een belangrijke rol, omdat zij bij uitstek profiteren van de sterkere wereldeconomie en de verwachte zwakkere euro. Ook de binnenlandse vraag zou geleidelijk moeten aantrekken, nu die in steeds mindere mate last zal hebben van de hoge en nog stijgende werkloosheid, bezuinigingen door de overheid, balansverkorting door banken en huizenprijscorrecties in een aantal landen. Wel zullen deze factoren het herstel nog remmen en een krachtig herstel van de groei verhinderen.

 

Inflatie ongewenst laag

De inflatie is de afgelopen maanden verrassend snel gedaald, van 1,1% in september 2013 tot 0,7% j-o-j in januari 2014. Deze daling is primair het gevolg van een lagere kerninflatie, waarbij de prijsinflatie voor diensten het sterkst is gedaald. De prijzen van diensten zijn vooral gevoelig voor de loongroei, die momenteel afneemt vanwege de hoge (en in sommige landen nog altijd stijgende) werkloosheid. Wij verwachten dat de inflatie de komende kwartalen verder afzwakt en daarna erg laag blijft: de neerwaartse druk op de loongroei houdt immers aan en de importprijzen dalen door de sterke euro en de wereldwijd lage prijzen van industriële producten. Ook van de grondstoffenprijzen zal waarschijnlijk geen inflatoir effect uitgaan. Toch verwachten we geen directe daling van de prijzen en voorzien wij evenmin een periode van deflatie. Al is het maar vanwege het hardnekkige karakter van de inflatie en onze verwachting dat het economische herstel zal doorzetten, terwijl de euro in waarde gaat dalen (zie ook onze Macro Focus, The ECB’s inflation problem, 31 januari).

 

Verdere beleidsversoepeling ECB

De lage inflatie, die naar verwachting nog verder afneemt, heeft een aantal ongewenste gevolgen. Zo kan de inflatieverwachting tot een zeer laag niveau terugvallen, waardoor het moeilijker wordt om de inflatie weer aan te zwengelen. Bovendien is de economie bij een nieuwe schok kwetsbaarder voor deflatie wanneer de inflatie al geruime tijd op een laag peil ligt. Tot slot betekent een lage inflatie een hogere reële rente. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de ECB haar beleid de komende maanden verder versoepelt, na de aangescherpte beleidsindicatie in januari. Wij denken dat de ECB allereerst extra liquiditeit gaat verschaffen. Dat zou de verwachtingen voor de korte rente moeten drukken. Lukt dat niet, dan zal de rente zeer waarschijnlijk verder worden verlaagd, met kleinere stapjes dan de gebruikelijke 10bp, maar dit behoort niet tot ons basis-scenario.

Rente blijft laag

De driemaands Euribor rente is sinds eind oktober licht gestegen, omdat banken op hun leningen bij de ECB hebben afgelost en de extra liquiditeit daardoor is afgenomen. Gezien onze beleidsverwachtingen voorzien we een lichte daling van de driemaands rente voor de komende maanden. De rente op tienjarige Bunds ligt momenteel dicht bij het niveau van eind oktober 2013, terwijl de rente op US Treasuries ondertussen is opgelopen. Dit kwam vooral door het terugschroeven van de monetaire stimulering door de Fed en positief nieuws over de Amerikaanse economie. De vlucht van beleggers in ‘veilige havens’ onder invloed van de onzekerheid over opkomende economieën heeft de Amerikaanse rente de laatste tijd echter weer wat gedrukt. De hogere rente op Treasuries sinds eind oktober 2013 en de signalen van economisch herstel in de eurozone veroorzaakten ook opwaartse druk op de Duitse rente, maar dit werd grotendeels tenietgedaan door de zeer lage inflatie in de eurozone en de verwachte verdere verruiming van het ECB-beleid. Wij denken dat de Duitse rente tot medio dit jaar rond het huidige niveau blijft. Daarna zal de rente in het kielzog van de Amerikaanse oplopen, wanneer de economie in de VS en de eurozone zich verder herstelt. De stijging van de Duitse rente zal echter wel beperkter zijn dan die van de VS. Wij verwachten dat de rente op tienjarige Bunds eind 2014 2,20% en eind 2015 2,70% bedraagt.

 

Zwakkere euro ten opzichte van de dollar

De euro is sinds eind oktober ten opzichte van de Amerikaanse dollar met ongeveer één cent gestegen, met name omdat de korte rente in de eurozone hoger ligt dan in de VS. Wij voorzien voor 2014 en 2015 een lagere euro ten opzichte van de dollar, omdat de Amerikaanse economie fors beter presteert dan die van de eurozone en het monetair beleid in de VS eerder wordt verkrapt dan in de eurozone.

Deze publicatie is onderdeel van de kwartaal publicatie “Macro Visie 1e kwartaal 2014”

This publication is part of the Quarterly publication “Global Market View 2014Q1”