EM Visie – 1e kwartaal 2014 – Omgaan met volatiliteit

door: Marijke Zewuster , Arjen van Dijkhuizen , Maritza Cabezas

EM Visie - 1e kwartaal 2014 - Omgaan met volatiliteit (276 KB)
Download
  • Opkomende markten beleven turbulente tijden, nu financiële markten zich aanpassen aan de reductie van monetaire stimulus in de welvarende landen. We hebben wat groeiramingen verlaagd, maar verwachten dat de gemiddelde groei van opkomende landen dit jaar stijgt, gedragen door de uitvoer naar de welvarende landen. Belangrijke neerwaartse risico’s zijn een verdere omslag in kapitaalstromen en een gedwongen schuldafbouw, gebrek aan hervormingen, politieke onrust en een tegenvallende groei in de welvarende landen en China. Wij voorzien geen majeure crisis, maar de opkomende markten blijven kampen met volatiliteit. Landen met zwakke (externe) indicatoren en/of zwak beleid en met politieke instabiliteit zijn hiervoor het meest kwetsbaar.
  • Azië, hervormingen, politiek en tapering: Begin 2014 is de vrees toegenomen dat opkomend Azië afkoelt. De grotere economieën moeten hun onevenwichtigheden aanpakken, terwijl naderende verkiezingen in sommige landen politieke onrust brengen. In China hebben recente pogingen om de snelle kredietgroei te remmen en de risico’s van schaduwbankieren te verminderen onrust veroorzaakt. Opkomend Azië is nu beter voorbereid op de normalisatie van het monetaire beleid in de welvarende landen, maar de volatiliteit houdt aan.
  • Opkomend Europa, beschut tegen de storm: Ondanks recente marktonrust verwachten we dat de regionale groei in 2014-15 versnelt tot 2,4% (2013:1,5%), gesteund door de uitvoer naar de eurozone, al blijft de divergentie tussen subregio’s en landen groot. Aanhoudende verslechtering van externe financieringscondities, politieke onrust (Turkije, Oekraïne) en een tegenvallend herstel in de eurozone vormen de belangrijkste risico’s.
  • Latijns-Amerika, moet de wal het schip keren? De regionale groei zal naar verwachting aantrekken van 2,4% in 2013 tot 3% in 2014, maar onzekerheden blijven groot. Valt de export tegen of dalen de grondstoffenprijzen sterker dan verwacht, dan raakt dat de groei. Latijns-Amerika zet niet de koers uit maar deint mee op de golven van de mondiale economie. De economische fundamenten bepalen echter welke landen sterk genoeg zijn om ook in woeliger vaarwater het roer recht te houden en voor welke landen de wal het schip moet keren.