Bouwsector zal in 2015 herstellen

door: Madeline Buijs

Bouw-Sector-prognose-kw12014.pdf (488 KB)
Download

De lichte economische groei en aantrekkende bedrijfsinvesteringen zorgen ervoor dat de bouwproductie dit jaar slechts met 1% daalt. 2015 zal in het teken staan van herstel van de bouwsector, met een verwachte groei van 2%. Daarmee is ABN AMRO voorzichtiger dan het EIB die vorige week haar verwachtingen heeft gepubliceerd. Geen enkele branche zal in 2015 negatieve cijfers laten zien. Alleen de architecten blijven achter, we verwachten dat hun omzet in 2015 stabiliseert.

Samenvatting:

De bouw zal in 2014 nog licht dalen

De bouwsector heeft het de afgelopen jaren zwaar gehad. Met uitzondering van 2011 daalt de bouwproductie al sinds 2009. De eerste verbeteringen in de bouwproductie zullen in 2014 zichtbaar worden. Terwijl de bouw-productie naar raming in 2013 met 5% is gedaald, verwachten we dat de bouwproductie in 2014 met slechts 1% zal dalen. De lichte economische groei en de aantrekkende bedrijfsinvesteringen in 2014 dempen de daling in 2014. Dat de bouwsector in 2014 nog geen groei laat zien, komt doordat voor zowel de overheidsconsumptie als de particuliere consumptie nog een daling wordt verwacht. Hiermee zal 2014 een overgangsjaar worden naar echt herstel in 2015.

Het echte herstel komt in 2015

In 2015 zal de bouwsector over de gehele linie herstellen. Dit heeft enerzijds vooral te maken met het feit dat de bedrijfsinvesteringen flink aantrekken. Daarnaast zal de particuliere consumptie een lichte groei laten zien. Anderzijds is het van groot belang dat de woningmarkt in 2014 waarschijnlijk de bodem zal bereiken waarna herstel kan volgen. Dit is voor de woningbouw essentieel om te kunnen herstellen. De woningbouw heeft de bouwsector lange tijd in een wurggreep gehouden, maar kan in 2015 een belangrijke bijdrage leveren aan de groei van de bouwsector.

In de bijgevoegde publicatie wordt dieper ingegaan op de prognoses voor de verschillende branches binnen de bouw.